09.09.2021 20:30
для всіх
7967
    
  4 | 4  
 © Дано:

Вправа № 13

PlayВправа № 13

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 13 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 13 до §13 «Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної індукції»

1. Провідник завдовжки 20 см рухається зі швидкістю 2 м/с в однорідному магнітному полі індукцією 25 мТл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Знайдіть ЕРС індукції в провіднику.

PlayVideo YouTube

2. Провідний контур обмежує поверхню площею 0, 1 м2, має опір 0, 24 Ом і розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції магнітного поля. Магнітна індукція поля рівномірно змінилася від 2 до 4 мТл за 0, 1 с. Визначте: а) зміну магнітного потоку за цей час; б) ЕРС індукції в контурі; в) силу індукційного струму в контурі.

PlayVideo YouTube

3. Чому від удару блискавки іноді перегоряють запобіжники навіть вимкненого з розетки електричного приладу?

Відповідь:

Тому що внаслідок сильного електромагнітного поля, яке поширюється від блискавки, можуть виникнути вихрові індукційні струми Фуко. Саме вони і спричиняють розлад приладів.


4. Для кожного випадку (рисунок) визначте напрямок індукційного струму в замкненому провідному кільці.

PlayVideo YouTube

5. Контури А і Б надіто на спільне осердя (рисунок). Визначте напрямок індукційного струму в контурі А, розміщеному в магнітному полі контуру Б, у разі: а) замкнення ключа; б) розімкнення ключа; в) переміщення повзунка реостата праворуч.

Відповідь:

а) При замиканні ключа в контурі Б, виникне індукційний струм за годинниковою стрілкою. Внаслідок цього виникне магнітне поле, лінії магнітної індукції будуть напрямлені донизу. Тому індукційний струм в контурі А матиме протилежний напрям.

б) При вимкненні ключа в контурі Б, виникне індукційний струм за годинниковою стрілкою. Внаслідок цього виникне магнітне поле, лінії магнітної індукції будуть напрямлені донизу. Але внаслідок того, що кількість їх буде зменшуватися, індукційний струм в контурі А матиме такий самий напрям, як і в контурі Б, тобто за годинниковою стрілкою.

в) При переміщенні повзунка вправо, індукційний струм в контурі А матиме протилежний напрям, адже збільшення струму збільшить кількість ліній магнітної індукції, які пронизують контур А. Тому напрям буде проти годинникової стрілки.


6. У вертикальну мідну трубу по черзі опустили алюмінієвий брусок і смуговий постійний магніт. Який предмет падатиме довше? Чому?

Відповідь:

Магніт падатиме повільніше, адже під час падіння буде змінюватися магнітне поле, яке створюватиме кругові струми всередині мідної трубки, а вони в свою чергу будуть створювати магнітне поле, яке сповільнюватиме його.


7. Замкненому мідному проводу, який має довжину 2 м і площу поперечного перерізу 17 мм2, надали форму квадрата і помістили в однорідне магнітне поле індукцією 50 мТл перпендикулярно до ліній індукції поля. Людина, взявшись за два протилежні кути квадрата, різко (за 0, 2 с) випрямила провід, не розірвавши його. Визначте середню силу струму, яка при цьому виникла в проводі.

PlayVideo YouTube


PlayВправа № 13

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!