28.03.2021 20:02
для всіх
4950
    
  4 | 4  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил 9 клас

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час очного або дистанційного навчання з теми «Рух тіла під дією кількох сил» рух тіла чи системи тіл по похилій площині, комбінований рух зв’язаних тіл; продовжувати формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання

У кожній природничій науці стільки істини, скільки в ній математики.
І. Кант

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Фронтальна бесіда

Відповідаємо на усі завдання письмово.

1. Запишіть формули для обчислення синуса та косинуса кута α в поданому на малюнку прямокутному трикутнику.

Запишіть формули для обчислення синуса та косинуса кута α в поданому на малюнку прямокутному трикутнику.

2.Знайдіть проекції на вісь OX та OY сили тяжіння mg, яка діє на тіло масою m, що рухається чи перебуває в спокої на похилій площині з кутом нахилу α.

Знайдіть проекції на вісь OX та OY сили тяжіння mg,  яка діє на тіло масою m

Слайд 2

Розв’язування задач

Задача 1

На перекинутому через блок шнурі знаходяться два тіла масами 20 кг та 25 кг. Дана система вантажів рухається з прискоренням 1.1 м/с2. Обчисліть прискорення вільного падіння у місці спостереження.

Підказка: За третім законом Ньютона сила натягу нитки Т1 та Т2, прикладені до першого та другого тіла, протилежно направлені та рівні по модулю.


Слайд 3

Застосування набутих знань по темі «Рух тіла під дією кількох сил»

Опрацьовуємо очно або дистанційно задачі в робочих зошитах. Але спочатку перегляньте другу частину відео з попереднього уроку (задачі 4-5).

PlayVideo YouTube

Слайд 4

Тепер розв’язуємо в робочому зошиті задачу 4 з параграфу §35, ст. 224-225, за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий», уважно аналізуючи усі дії. Обов’язково робимо малюнок до вправи. Після цього, приступаємо до виконання задач поданих нижче.

Автомобіль масою 4 т рухається на гору, сповільнюючи свій рух. Визначте силу тяги автомобіля, якщо ухил гори становить 0, 02, а коефіцієнт опору рухові дорівнює 0, 04. Прискорення автомобіля 0, 15 м/с2.

Слайд 5

Задача 2

Яку силу потрібно прикласти до вагонетки масою 500 кг, щоб підняти її по естакаді з кутом нахилу 300. Коефіцієнт тертя дорівнює 0.5. Прискорення вагонетки 0.2 м/с2. Відповідь запишіть в Ньютонах.

Підказка: Задача дуже подібна на 4 з параграфу §35. Не забуваємо виконувати малюнок.


Слайд 6

Задача 3

Похила площина має довжину 8 м та висоту 4 м. По ній, починаючи з вершини, починає ковзати брусок. Який час триватиме рух тіла до основи похилої площини і яку швидкість воно матиме в кінці спуску? Коефіцієнт тертя між бруском і площиною становить 0.2. Початкової швидкості тіло не мало.

Підказка: Шукаємо спочатку прискорення, а завдяки йому дуже легко зможете знайти кінцеву швидкість та час ковзання бруска.

Слайд 7

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 35, завдання 5, 6 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 08.04.2020 07:51  Вікторія Івченко => © 

Чудово! Як раз є час повторити і фізику за 9 клас, і українську - за 5... Вчора дивилась. ОТО НАВЧИМОСЯ ЗАНОВО - І ЯК МОВУ СВОЮ ПЛЕКАТИ, І ЯК ПРО СИЛУ ТЕРТЯ ТА ІНЕРЦІЇ НЕ ЗАБУВАТИ. Аби НОВУ ДЕРЖАВУ ЗБУДУВАТИ.