07.04.2020 21:50
for all
110 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил 9 клас

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Рух тіла під дією кількох сил» (рух тіла чи системи тіл по похилій площині, комбінований рух зв’язаних тіл); продовжувати формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перевірочна самостійна робота

Завдання 1.

Дайте означення синуса, косинуса та тангенса гострого кута в прямокутному трикутнику.

Завдання 2.

Розгляньте, як можна знайти проекції на вісь OX та OY сили тяжіння mg, яка діє на тіло масою m, що рухається чи перебуває в спокої на похилій площині з кутом нахилу α.

Завдання 3.

На нитці, перекинутій через блок, зліва підвішено вантаж масою 20 г, а справа – масою 25 г. Вся система вантажів рухається з прискоренням 1.9 м/с2. Обчисліть прискорення вільного падіння для поданого місця Землі. Відповідь заокругліть до 2 знаків після коми.

Підказка: За третім законом Ньютона сила натягу нитки Т1 та Т2, прикладені до першого та другого тіла, протилежно направлені та рівні по модулю. Також прискорення кожного тіла теж будуть рівні, адже тіла зв’язані і рухаються однаково, лише в різних напрямках.


Застосування набутих знань по темі «Рух тіла під дією кількох сил»

Опрацьовуємо задачі в робочих зошитах. Але спочатку перегляньте другу частину відео з попереднього уроку (задачі 4-5).

PlayVideo YouTube


Розв’язуємо в робочому зошиті задачу 4 з параграфу §35 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий», уважно аналізуючи усі дії. Обов’язково робимо малюнок до вправи. Після цього, приступаємо до виконання задач поданих нижче.

Задача 2.

Яку силу треба прикласти, щоб підняти вагонетку масою 600 кг по естакаді з кутом нахилу 300, якщо коефіцієнт опору рухові (коефіцієнт тертя) дорівнює 0.5. Прискорення вагонетки 0.2 м/с2. Відповідь запишіть в Ньютонах.

Підказка: Задача дуже подібна на 4 з параграфу §35. Не забуваємо виконувати малюнок.


Задача 3.

Із найвищої точки похилої площини, яка має довжину 10 м і висоту 5 м, починає ковзати без початкової швидкості тіло. Який час триватиме рух тіла до основи похилої площини і яку швидкість воно матиме в кінці спуску? Коефіцієнт тертя між тілом і площиною 0.2.

Підказка: Шукаємо спочатку прискорення, а завдяки йому дуже легко зможете знайти кінцеву швидкість та час.

Швидкість (м/с)


Час спуску (с)


Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 35, завдання 5, 6 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 15.04.2020 10:32  © ... => Вікторія Івченко 

Так, чудово )) аби бажання 

 08.04.2020 07:51  Вікторія Івченко => © 

Чудово! Як раз є час повторити і фізику за 9 клас, і українську - за 5... Вчора дивилась. ОТО НАВЧИМОСЯ ЗАНОВО - І ЯК МОВУ СВОЮ ПЛЕКАТИ, І ЯК ПРО СИЛУ ТЕРТЯ ТА ІНЕРЦІЇ НЕ ЗАБУВАТИ. Аби НОВУ ДЕРЖАВУ ЗБУДУВАТИ.