30.06.2021 21:49
для всіх
14504
    
  15 | 15  
 © Дано:

Вправа № 11

PlayВправа № 11

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 11 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 11 до §11 «Сила Ампера»

1. Сила струму в провіднику завдовжки 60 см дорівнює 1, 2 А. Визначте найбільше та найменше значення сили Ампера, яка діє на провідник, за умов різних його положень в однорідному магнітному полі індукцією 15 мТл.

PlayVideo YouTube

2. На рис. 1 показано декілька ситуацій взаємодії магнітного поля і провідника зі струмом. Для кожної ситуації сформулюйте завдання та виконайте його.

Рисунок до Вправи № 11 (2), 11 кл

Відповідь:

На рисунку 1а треба визначити напрям сили Ампера. За правилом лівої руки легко зрозуміти, що вона напрямлена до нас.

На рисунку 1б треба визначити полюси магніту. За правилом лівої руки це теж легко зрозуміти, адже якщо сила Ампера спрямована до нас, тому північ буде в нижній частині магніту, південь – у верхній.

На рисунку 1в треба визначити напрям струму. За правилом лівої руки зрозуміло, що струму тече згори рисунку до низу. Позитивний полюс джерела підключений до верхньої частини.

На рисунку 1г треба визначити напрям сили Ампера. За правилом лівої руки зрозуміло, що вона напрямлена до нас, перпендикулярно до ліній магнітної індукції та провідника зі струмом.


3. Знайдіть момент сил Ампера, що діють на рамку, розташовану в однорідному магнітному полі індукцією 0, 6 Тл. Рамка містить 50 витків дроту і має площу 20×5, 0 (см). Сила струму в рамці — 2, 5 А, кут між вектором магнітної індукції і площиною рамки — 60°.

PlayVideo YouTube

4. На рис. 2 зазначені напрямок струму в рамці та напрямок, у якому повертається рамка в магнітному полі електромагніту. Визначте полюси джерела струму, до якого підключена обмотка електромагніту.

Рисунок до Вправи № 11 (4), 11 кл

Відповідь:

За правилом лівої руки бачимо, що лінії магнітної індукції пронизують рамку згори до низу, адже це сила Ампера її обертає. Отже обхопивши правою рукою соленоїд так, що великий палець показував вгору на північ, чотири пальці нам вкажуть напрям струму в котушці. Тобто позитивний полюс джерела струму під’єднаний до нижньої клеми.


5. Горизонтальний провідник масою 50 г і завдовжки 20 см тягнуть із силою 0, 6 Н по двох провідних стрижнях, приєднаних до джерела струму (рис. 3). Перпендикулярно до провідника діє однорідне магнітне поле індукцією 0, 4 Тл. Визначте, з яким прискоренням рухається провідник, якщо сила струму в ньому дорівнює 5 А, коефіцієнт тертя — 0, 2, а магнітне поле напрямлене: а) вертикально вгору; б) вертикально вниз; в) горизонтально ліворуч; г) горизонтально праворуч.

Рисунок до Вправи № 11 (5), 11 кл

PlayVideo YouTube


PlayВправа № 11

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!