06.03.2020 14:43
для всіх
100
    
  2 | 2  
 © Правда (Львів)

Нащо потрібна Сталіну війна з Богом?

Нащо потрібна Сталіну війна з Богом? 02.03.1930 | № 8

Вже нині ніхто не сумнівається, що більшовизм переживає саме тепер од­ну з найтяжчих криз. Влада над одною з найбільших держав світа скупчена в руках невеличкої горстки (кліки), котра безумовно підкоряється наказам одної одиниці. Закордонна політика Радянського Союзу вповні невдала. Всередині економічна нужда і зростаюче роз­чарування та погіршення життя широких мас. Російський котел під натиском тих сил уже тріщить... Диктатор Сталін опинив­ся знову в нелегкім положенні.

Звичайним виходом з важкого по­ложення для таких диктаторських влад є війна. І справді, велика світова війна це для большевиків дуже бажана річ. Бо по такій війні вони сподіються великої світової революції, а з нею перемоги ко­мунізму. Але одночасно більшовики ро­зуміють, що так як сьогодні стоять справи, війна могла б бути для них гро­бом. Отже бажаючи війни, вони стара­ються відсунути її як можна на пізніший час. Але як сказано, большевицький котел таки тріщить. Щоб не допустити до вибуху, добрий механік відкриває „без- печники* (клапани). А Сталін видно „ме­ханік" непоганий. Тим „безпечником" є проголошений недавно т. зв. „пятилітній план* або коротко „п`ятирічка". „П`ятирічка" - це така чудасія, що за короткий час має з корінням пе­реродити не тільки ціле господарство, але і цілий спосіб думання в одної з.най­більших держав світу. Чи це можливе до сповнення, Сталінові байдуже. Го­ловна річ, щоб зайняти чимсь уяву мас, щоб влити в маси нову віру, скажім по­просту, щоб сипати людям пісок в очі. Так був би відкритий один клапан безпе­ки. Але цього може бути замало. Навпаки, цей безпечник може навіть грубо підвести. Є вже деякі грізні ознаки.

Почав тоді Сталін з селянами. „П`ятирічний план“ передбачає, що за 5 років має перейти в „колгоспи" (колективні, спільні господарства) 23 мільйони гекта­рів землі в цілому Радянському Союзі. Та що бачимо? Вже нині на „колгоспи" перейшло 30 мільйонів гектарів. Селян­ство огорнув відчай. Хай буде, що бу­де! Хлібороб хоче бути робітником. Ма­сами починає йти на фабрики і в кол­госпи. Досі селянин утримував держа­ву, нехай же тепер держава, котра відібрала йому все, його утримує! Але чи дістануть усі роботу? Таку роботу, щоб усі вижили. Чи справиться державна миршава бюрократична машина з так великим завданням? І тут „механік" Сталін добре пріє, бо бачить, що його відчайдушній політиці згори відповідає така сама відчайдушність з низів. І тому відкриває другий безпечник. Цим безпечником є його війна проти релігії. Ста­лін почав війну з Богом. Та про це чи­тали Ви вже не раз.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 07.03.2020 06:44  Каранда Галина => © 

Останні 30-35 років його згадують всує надто часто. Не помогло.
Він так не працює...

 06.03.2020 18:28  © ... => Каранда Галина 

В срср була прекрасна конституція. А потім зник цукор, масло, мясо, макарони, горілка, папіроси і все полетіло в тар тарари. Можливо по причині, шо в ній не було Бога. Нехай пишуть... Перевірим.

 06.03.2020 16:07  Каранда Галина => © 

Зараз в росії взагалі цікаво.

Бога в конституцію, а сталіна паралельно і ставлять, і проклинають. Хто як. Причому за сталіна здебільшого ті самі, що й за бога.

Так хочеться посміятися з дурнів. Зупиняє тільки розуміння, що й ми в комплексі дурні не менші.