10.03.2020 15:41
for all
127 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Кінець селянства в СРСР, примусовий піст, Ленін не пророк, заворушення в Москві

02.03.1930 | № 8

Арешт української письменниці Старицької-Черняхівської.

Довгий ланцюх жертв червоного терору на Радянщині доповнився нови­ми жертвами. В Києві арештувала чрезвичайка відому нашу письменницю Старицьку-Черняхівську і всіх членів її родини.

Криваві заворушення в Москві.

Коли „Клуб безбожників” в Мо­скві намагався позамикати деякі церкви в Москві, вірні постановили до того не допустити. Дня 20 лютого 1930 року вони зам­кнулися в церквах і молилися. На допомогу безбожникам прийшло військо і почало силою виганяти людей з од­ної церкви. Прийшло до кривавої бійки, під часі якої кілька осіб загинуло.

Як більшовики мордують.

Німецькі часописи повідомляють, що в большевицькім посольстві в Бер­ліні вбито 5 російських емігрантів. їх підступно заманили до будинку посоль­ства, потім убили, а тіла закопали в підземеллях давньої правосл. каплиці на тре­тім подвір`ї посольства.


Лютий 1930: Арешт української письменниці Старицької-Черняхівської. Криваві заворушення в Москві. Більшовицький морд.

Чи грозить нова війна?

Румунські часописи пустили вістку, що большевики стягають свої війська над бесарабською границею. Офіціально румунське міністерство заперечило ті відомости. Але деякі румунські часопи­си далі стоять на своєму і навіть пода­ють, що румунські міністри нараджува­лися в справі військових приготувань у Бесарабії. Також, кажуть, що румунський прем`єр мав важливі наради з посла­ми Англії, Франції та Польщі. Часопис „Універзул" здогадується, що большевицька армія хоче почати війну над Дністром, бо почувається вже готовою до європейської війни. Часоп, „Фація" пи­ше, що уряд СССР вважає теперішний час відповідний до зачіпної війни.

Робітники проти класової боротьби.

В Цюриху, виключено комуністів з фахових організацій. Збори картелю тих організацій доручили управі викинути зі статуту вступ про класову боротьбу і ліквідувати бойовий фонд, призначений на ту ціль, як також перестати поміщати оповістки тих організацій у комуністич­нім органі "Дер Кемпфер".

Ця поста­нова говорить про оздоровлення робітництва на Заході.


Лютий 1930: Чи грозить нова війна? Канадські українці проти червоного терору. Війна Сталіна з Богом.

Кінець селянства в СРСР.

Німецька преса повідомляє, що Цен. Комітет Комуністичної партії в СРСР видав указ про відібрання всієї землі селянам і заміну селян на рільничих робітників у комунах. Таким чином селяни, котрі злакомилися на землі церковні, коронні й панські та дійсно одержали їх під большевиками на якийсь короткий час, тепер втратили не тільки те, що забра­ли з початком революції, але втратили також свої шматки землі, котрі їм по знесенню кріпацтва виділив царський уряд і за котрі кілька десятків років плати­ли індемнізацію. Вони тепер цілком у руках комуністичної партії, як її крі­паки.

Ленін був кепським пророком.

Більшовицька „Роте фане" в Бер­ліні оповіщує тепер одну невідому де­пешу Леніна від 23 жовтня 1918. р. до больш. посла Йоффе з приводу звільнення з тюрми Карла Лібкнехта. В тій депеші Ленін заповів світову революцію ще на 1918 рік. Від того часу минуло 11 літ — і в цілій Европі бачимо поки ­що не революцію, а зміцнення фашизму: в Італії править Мусоліні, в Угор­щині - Горті, в Польщі, Югославії, Ромунії й Болгарії сильне зв`язання парла­ментів, у Німеччині Гінденбург, в Австрії Шобер і т.д. Ленін виявився кепським пророком.


Лютий 1930: Кінець селянства в Більшовії. Хто править Радянщиною? Ленін - кепський пророк.

Примусовий піст при соціалістичному господарюванні

Рада нар. комісарів Москви завела на терені цілого Радянського Союзу 11 безм`ясних днів на місяць. На протязі тих 11 днів не вільно під жодною умовою про­давати м`яса. Контроль над виконанням того розпорядження доручено коміса­рові торгівлі, а допомагати йому буде відоме Д.П.У. Радянські власті виправдовують це нове розпорядження тим, що СРСР не має такої кількості ху­доби на заріз, щоб можна було по­крити щоденні потреби м`яса.На майбутнє будуть видавати спеціальні „м`ясні картки".


Лютий 1930: В Німеччині зникли величезні суми. Про золоту голову кам`яної колони. Примусовий соціалістичний піст.


Лютий 1930: Як жінка зробила чоловіка старшим братом і тверезим.

Далі тікають з більшовицького "раю".

На польсько-радянській границі, як пишуть часописи, в останніх днях селяни, пошкодовані радянською владою, пе­рейшли кордон. Обдерті, виголоднілі прохали прикордонну сторожу, щоб їх не виселяли „в біпьшовицьне пекло".

(А наші радянолюбці-ікроїди кажуть, що там рай над раї). Більшовики віді­брали їм цілі господарства за те, що не пристали до комуни. Між іншими пе­рейшов кордон старець І. Нестюшонок. Він казав, що радянська влада погрожувала йому засланням на Сибір.

В Молодеченському повіті перейшла границю родина Громовичів. Всього їх шестеро. Також на землях леонпольської волості дісталося за польську границю 20 людей на 4 санях. Ці роди­ни хотіли більшовики вислати на Соловецькі острови.

В ночі 14 лютого чути було по біль­шовицькому боці стрілянину й крики. Здогадуються, що нові гурти селян ста­ралися дістатися за кордон й сторожа спинила їх. Що селяни не хотіли завертати, прийшло до стрі­лянини.

Текст молитви за переслідування в Росії християн.

Св. Отець приділив 300 днів відпусту за кожноразове відмовлення цієї молитви до св. Терези від дитятка Ісуса, а відпусту цілковитого тим, що ту мо­литву відмовлятимуть через місяць: "Повна любові і співчуття Свята, упроси по­мочі й потіхи для наших братів в Ро­сії, котрі стали жертвою довгого і жор­стокого переслідування християн. Виєднай їм твердість у вірі, поступ до любові Бога і ближнього та довір`я до Найсвятійшої Матері Божої. Зішли їм добрих священників, котрі направили б святотатсво проти св. Євхаристії та хулу проти Бога. Справ, щоб перед усім се­ред молоді заясніла новим світлом ан­гельська чистота і всі християнські че­сноти та щоб той благородний народ увільнений від тяжкої неволі вернув до єдиної вівчарні, котру повне любові Серце Воскресшого Спасителя цілковито повірило св. Петрові і його наслідникам та щоби врешті зазнав радості пошани в єдності св. Церкви Вітця і Сина І св. Духа. Амінь".

Ватикан заперечує конкордат з більшовиками.

Ватикан заперечує твердження большевицької преси, немов би він в 1927 р. старався заключити конкордат з більшовиками. Ті твердження ложні, бо св. Престол засадничо не переговорює з державами, котрі відкидають право ре­лігійної свободи громадян. А щодо ре­лігійних переслідувань в СССР, то Ватикан все опротестував.


Лютий 1930: Далі тікають з більшовицького раю. Ватикан заперечує конкордат з більшовиками.


Лютий 1930: Хліборобство в Кореї.


Лютий 1930: Як працюють люди під водою?


Лютий 1930: Чи довго витримає у воді крокодил і черепаха.


Лютий 1930: Що таке система Бермастра?


Лютий 1930: Церковний календар. Пам`яті Леоніда Глібова.


Лютий 1930: Історичний календар. Політичний словник.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
Дописи відсутні!