13.04.2020 20:55
для всіх
2377
    
  5 | 5  
 © Правда (Львів)

Що таке гектар - морг - десятина?

23.03.1930 | № 11

Хто жив під Австрією, звик раху­вати грунти на морги, хто під Росією, звик до десятин. Але нині вже скрізь міряють грунти на гектари. Аркуші грун­тові обраховані на гектари, ари і метри квадратні, податки також вимірюють від гектарів, а не від моргів чи десятин. Те саме маємо у геометра, в суді, всюди. Тому то кожному рільникові треба ознайомитися з цими мірами.

Один гектар це кусень грунту сто метрів довжини і сто метрів ширини. Один ар це сота частина гектара. Він є десять метрів довгий і десять широкий. Очевидно, сто арів творить один гектар. Кажемо, що один гектар має в собі 100 арів грунту, або 10.000 кв. метрів грунту.

Тепер легко найти, кілько арів і метрів квадратних має в собі пів, чверть, восьма частина гектара і т.д. Пів гект. має арів (100 : 2) 50, а метрів квадратних (10.000 : 2) 5.000, а чверть гектара буде мати арів (100 : 4) 25, а метрів квадрат­них (10.000 : 4) 2.500.

Замість писати гектар, ар, метр квадратний, пишеться коротко: га, а, м2, або латинськими буквами: ha, a, m2.

Один морг має 1.600 сажнів, тобто кожний бік одного морга грунту в квад­раті має 40 сажнів. Коли ж морг ділити на ари і метри квадратні, то один морг має 57 арів і 55 метрів квадратних тобто всього = 5.755 м2. Звичайно в обрахунках за­округлюється число і пишеться, що морг має 57 3/4 а. Один гектар має 1 і 3/4 мор­га (докладно: 1.78 морга) = 2.800 саж­нів. Один морг є 4/7 гектара, а один гек­тар 7/4 з морга.

Як хочемо швидко і приблизно пере­рахувати морги на гектари, то множимо кількість моргів на 4, а отримане чи­сло ділимо на 7. Наприклад: Госпо­дар має 56 моргів, а хоче знати, скільки це є в гектарах. Він множить 56 X 4 = 224, ділить 224 : 7 = 32. Господар має 32 гектарів грунту.

Як хочемо обрахувати гектари на морги, множимо кількість гектарів на 7, а отримане число ділимо на 4. Наприклад: Господар має 21 гектарів. Множить 24 х 7 = 168, ділить 168:4 — 42. Він має 42 морги.

Цей спосіб перерахувань не є ціл­ком точний, будуть дуже малі різниці, найвище 1 метр квадр. на гектар чи 1/2 метр квадр. на морг. Але для практич­ного підрахунку це не має значення.

Десятина є дещо більша від гекта­ра, бо має 10.928 метр квадр., це є на 928 метр квадр. більше, як гектар. В порівнянні до морга має десятина 3.037 сажнів, а що морг має 1.600 сажнів, то бачимо, що на десятину йде непов­них два морги. Бракує до двох моргів 163 сажнів. При перерахуванні десятин на морги треба пам`ятати, що ми тут говорили про австрійські сажні. Росій­ські сажні є дещо більші від австрій­ських, тому щоб не змішувати обох родів сажнів, скажемо, що десятина має ро­сійських сажнів 2.400 (австрійських 3.037).

В Америці рахують землю на акри. Один акр це дві третини нашого морга, докладно 4.047 квадр. метрів, то є дещо менше від 1/2 гектара.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!