12.04.2020 10:49
for all
91 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Що пишуть радянські робітники до селян в СРСР

23.03.1930 | № 11

Розділюй і пануй — це стара фор­мула для всяких насильників. А що й большевики під тим оглядом не виняток, тож ця формула знайшла собі у них широке розповюдження і вони збудува­ли на ній цілу свою систему панування. Вони цькують бідних на заможніших, робітників на селян, і навпаки, та й одним і другим туманять голови. Ви — мовляв — гризіться, а ми будемо над вами панувати.

Російські закордонні часописи, по­дають, що вони одержали з-під Москви лист, в якім робітники звертаються до селян. (Подаємо його дослівно):

„Товариші селяни, — пише група текстильних робітників — ми довідуємося, що ви нас, робітників, уважаєте своїми ворогами, які винні у всьому тому, що з вами роблять.

І як своїх лютих ворогів, вбиваєте тих наших робітників, котрих посила­ють до вас бригадами міста та фабри­ки. Вважаємо за свій обов`язок написа­ти Вам, що це велика помилка з вашої сторони.

Робітники не винні в тім гнеті, який ви терпите. Ворог і наш і ваш той са­мий. Він і нас і вас грабує. Вас він по­вертає у кріпаків, а нас вже давно за­кріпостив. І з робітниками, які приїзджають до вас з бригадами, ви не все поступаєте без помилок.

Скажемо правду, є і між нами по­гань. Таких бийте, ми й слова не ска­жемо вам за це. Та є і такі, які хоч і приїзджають з бригадами та не з тою ціл­лю, щоб вас скривдити, а дуже часто з просьбою від нас, щоб разом з вами подумати, як маємо визволитися від на­шого спільного ворога. Правда на чолі не написано, хто погань, а хто має якісь інші цілі. Тому просимо вас придивляй­тесь до людей і самі оцінюйте, хто що варт.

І порядні люди приїздять до вас з необхідності в бригадах. Ви на це звер­тайте увагу, щоб не робити помилок. Між вас, селяни, і нас, робітників, наш спільний ворог старається посіяти міжусобиці і узброїти одних проти других. Наш обов`язок не піддатися цій провокації. Щоб ви ліпше зрозуміли, хто до вас пише, заявляємо вам, чого ми хо­чемо добиватися:

1) свободи віри;

2) свободи слова і знесення цен­зури;

3) свободи селянських і робітни­чих союзів;

4) тайного голосування при вибо­рах;

5) знесення кари смерті без суду, арештувань і заслань;

6) припинення розстрілів;

7) повних прав власності на майно придбане працею та чесним промислом;

8) вільної торговлі з повним пра­вом кожного відмовитися від продажі, оскільки вважає пропоновану ціну не­вигідною для себе;

9) непорушності володіння тою землею, котру господар обробляє зі своєю родиною;

10) рівності всіх працюючих без поділу на класи.

Щоб цього добитися заснували ми брацтво робітників і селян. Прилучуйтесь до нашої справи.

Більша частина із нас — це селяни.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 12.04.2020 11:35  КАЛЛИСТРАТ => © 

Это 1930 год.
А в 1957 году о том же был снят фильм "Конец Чирвы - Козыря" С рабочими, селянами, кулаками и т. д. В советском духе, само собой)))