17.05.2020 19:39
для всіх
251
    
  2 | 2  
 © Правда (Львів)

Самостійницький рух в Індії, протибільшовицькі організації молоді, шкода від щурів

Самостійницький рух в Індії, протибільшовицькі організації молоді, шкода від щурів 13.04.1930 | № 14

Індія

Самостійницький рух в Індії.

Як відомо індійський діяч Ґанді заповів беззбройну боротьбу з Англією за само­стійність Індії. Самостійницький рух почав він походом до соляних бань. Заклик Ґанді знайшов живий відгомін серед індій­ців. З усіх сторін напливають індійські відпоручники й прилучуються до Ґандієвого маршу.

На образку бачимо гурт індійських націоналістів у Калькутті (столиця індій­ського цісарства), що вирушили з пра­пором, щоби прилучитися до Ґанді.

PlayVideo YouTube

Як доносять із Калькутти під час маніфестацій організованих із пасивним опором убито одного Індійця, а чоти­рьох європейців поранив натовп камін­ням. Так як всі зусилля поліції, щоб розіг­нати маніфестантів, не вдалися, поліція стріляла.

США

Комуністи підпалили католицьку церкву.

В місті Нью-Йорку в США Півн. Америка згоріла гарна католиць­ка церква. Виявилося під час слідства, що під­палили церкву американські комуністи. Зробили вони це з ненависті та з помсти католикам за те, що св. Отець ви­ступив проти більшовицьких злочинств, проти переслідувань віри й Церкви на Радянщині.

Львів

В справі протиалкогольних карт.

З приводу надходячих Свят Воскресення Христового видала Головна Управа „Рідної Школи" протиалькогольні карти. Хто купить таку карту, цей жертвувує на „Рідну Школу" те, що не тільки без ніякого толку, але ще й на шкоду мало бути пропите на свя­та. На протиалькогольну карту дається добровільний даток, одначе не менше як 2 зол. Протиалькогольні карти по­винні вчасно перед святами закупити, як поодинокі громадяни, так і товариства, котрі готують спільне свячене. Імена жертводавців і їх датки будуть оголошені в пресі. Протиалькогольні карти можна придбати в кружках і в Головній Управі „Рідної Школи" у Львові, Ринок ч. 10.

США

Президент Гувер про безробіття в Америці.

Президент Гувер сказав представникам преси, що господарська криза, викликана біржевим крахом, поволі відступає і до двох місяців не буде в Америці безробіття. Гувер покладався на дослідження, проведені департаментами торгівлі і праці.

Взагалі, каже Гувер, безробіття розтягається тільки на 12 штатів, а в 36 штатах панують нормальні відносини Найвищий стан безробіття був у грудні але від початку січня становище почало поліпшуватись. До зменшення безробіття причиниться те, що залізниці, державні установи і приватні підприємства починають живішу будівельну ДІЯЛЬНІСТЬ.

Гувер запевняє, що теперішнє безробіття на половину менше, ніж було в 1907 році, і доходить тільки до одної третини того, що було в роках з 1920 до 1922. Тепер в Америці є 3.700 000 безробітних.

СРСР

Більшовицький мілітаризм.

Соціалісти в різних країнах все кричали і кричать: „Геть військо! Геть мілітаризм". Тим часом у соціалістичній державі СРСР мілітаризм росте. Мин. місяця був там конгрес„Осоавіохіму“, військової організації, яка спеціально чуває над розвитком засобів до майбутньої повітряної і газової війни. От ця організація має, як кажуть, 5 мільйонів членів, але за 5 років має та організація згуртувати 17 мільйонів людей, котрі всі мають бути військово вишколені. Намічується велика розбудова воєнного летництва й виробу отруйних газів.

Індійський океан

Щурі причина зарази.

На островах Індійського Океану з`явилися щурі в так великім числі, що не лиш знищили всі посіви, а ще й кинулися до людських помешкань. Перед ними ніхто нічого не може сховати, все знайдуть і виїдять. Але то ще не все. З щурами явилася теж зараза і від неї багато мешканців вмирає. Деякі острови цілковито спустошені. Найбільше гинуть від щурів діти.

Індія

Спроби повстаня в Індії: перші криваві сутички з англійцями і арешти.

На засіданні англійського парламенту запитано секретаря стану для справ Індії про наслідки кампанії, яку започаткував Ґанді. Секретар стану заявив, що демонстраційний марш Ґанді не викли­кав поважних заворушень. Головна ціль його демонстрації - це скасування за­кону про монополію солі.

PlayVideo YouTube

Індійське населення бойкотує мо­нополію в такий спосіб, що утримується від споживання солі. Далі заявив секретар стану, що уряд вживатиме таких засобів для спаралізування акції Ґанді, яких будуть вимагати обставини. Так заспокоював парламент англ. секретар стану для справ Індії, а тимчасом в Індії діється таке: Уряд провів цілий ряд арештувань між провідниками та учасниками цивільного непослуху. Деяких вже засуджено на кару до 2 років тюрми і до 500 рупій грошової кари. Сина Ґанді та цілий ряд його товаришів за­суджено на 6 місяців тяжкої тюрми. У зв`язку з тими арештуваннями і на знак протесту значна частина магазинів була в той день замкнена.

Між залізничками та поліцією дій­шло до сутички, в якій двох залізнич­ників поранено. На другий день після цього залізничники на знак протесту лягали поперек шин. Поліція арешту­вала ще 10 залізничників.

Лондон

Хто тепер панує на морі.

Тепер, як знаємо, відбувається в Лон­доні морська конференція. І здається наради ці не доведуть ні до чого, бо ні одна держава не хоче зменшити своїх морських воєнних сил. З огляду на це варто пізнати, які морські сили світо­вих великодержав.

Перше місце щодо тоннажності воєн­них кораблів мають США (1, 252.000 тон), потім Англія (1, 117.000) далі Японія (714.000), Франція (503.000) і в кінці Італія (300.000). (Тонна, по нашому бочка. З давних-давен прийнявся звичай вимірювати величину кораблів тим, скільки в них бочок озна­ченої величини поміститься. Корабельна тона має 283 кубічних метрів).

Щодо кількости морських „велетнів", себто лінійних панцирників і кружляків веде перед Англія. Вона має їх 72 (16 панцирників і 58 кружля­ків). США мають 18 пан­цирників і 14 кружляків. Японія має 6 панцирників і 41 кружляків. Франція 9 панцирників і 17 кружляків. Італія 4 панцирники і 13 кружляків. Таке саме співвідношення є й щодо торпедовців. США мають тепер їх 309, Англія 160, Японія 106, Італія 63, Фран­ція 58.

Підводних суден мають США 121, а 5 щойно будують. Япо­нія має їх 114, а приготовлює нових 12. Англія від двох літ спромоглася на 55. Франція має 46, а тепер добудовує 46 нових. Італія має 64 судна, а будує З нові.

Ось такі морські сили великодер­жав: США й Англія вида­ють велетенські суми на воєнні кораблі й тому раді би зменшити видатки на нові кораблі. Та не хочуть знов, щоб їх другі держави перевищили в кіль­кості воєнних кораблів і тому бажали б, щоб раз і на завжди встановити, скільки яка держава має мати воєнних кораблів. Та зате інші держави, що не дорівнюють воєнними кораблями ні США ні Англії, не хочуть пристати на обмеження й тому здається лондонська конференція не поладнає справи, розібється.

Данія

Щурі спричинили пожежу.

В Копенгаґені вночі з п`ятниці на су­боту (з 4 на 5 ц. м.) вибухнула пожежа у най­старшій части королівської фабрики порцеляни. Ця частина фаб­рики кишіла великою кількістю щурів і від багато літ наражена була на не­безпеку пожежі. В часі пожежі щурі сотками тікали з усіх отворів і щілин чолової частини фабрики. Щойно над ранком пожежна сторожа згасила по­жежу. Пожежа знищила фабрику фаянсів (півпорцеляни) шкоди є на біля 150 ти­сяч крон. Причина пожежі невідома. Мабуть щурі спричинили пожежу зім­кненням електричних проводів, через що викликали т. зв. коротке замикання.

СРСР

Протибільшовицькі організації молоді.

Що раз більше відомостей про діяльність тайних протибільшовицьких організацій молоді в СРСР подає большевицька преса. Ті організації розвинулися в основному від часу розколу в комуністичній партії на лівих і правих. Самі комуністи признаються, що викрили вже не раз такі змови навіть між „комсомольцями" і „піонірами". Більшовицький діяч Бухарін сказав ще в травні 1928 р. на VIII всесоюзнім з`їзді комуністичної молоді, що в СРСР є стільки молоді в тайних протибольшевицьких організаціях, скільки є в урядовім „комсомолі".

Львів

Який буде квітень 1930 року (прогноз).

Один метеоролог заповідає, що перша половина квітня принесе неспо­діванки в погоді. Більших дощів або снігів треба сподіватися на початку й у половині місяця. Перші десять днів мі­сяця буде вночі все морозно, вдень по­гідно. Нахил до опадів (дощів чи снігів) є коло 2, 6 і 10 квітня. Друга десятка місяця буде зимна, спочатку доволі по­гідна, потім хмарна. В половині цих де­сяти днів заповідаються атмосферичні збурення, подекуди й сніг. Не багато кращі будуть і останні дні квітня. Щоправда зросте температура й частково погода, та під кінець буде знов дощ і мряка. — Побачимо, чи добрий угадько цей метеоролог.

Єрусалим

19 квітня. Велика субота. Смерть Ісуса на Голгофі.

Св. Євангеліст Йоан так описує муки й смерть Ісуса на Голгофі: ...І несучи свій хрест вийшов на те місце, що зветься лобне місце, а по єврейськи Голгофа, де розп`яли його, а з ним інших двох, зліва і справа, посередині ж Ісуса. Написав Пилат надпись, і помістив на хресті. Було ж написано: Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Цю ж надпись многії з юдеїв читали, бо недалеко міста було місце, де розп`ято Ісуса. А було написано по єврейськи, грецьки і римськи. Говорили отже Пилатові первосвященики юдейські: Не пиши, Цар Юдейський, але те, що він сказав: Я цар Юдейський. Відповів Пи­лат: Що я написав те написав.

Воїни-ж, коли розп`яли Ісуса, взяли його одежу і поділили на чотири частини, і кожному воїнові частина, і хітон; а хітон і був не зшитий, увесь від верху тканий. І говорили вони між собою: Не деремо його, а і киньмо жереб на нього, чий має бути. І щоби сповнилося Писання (яке каже): Розділили мої ризи між себе, і на мою одежу кидали жереб. І воїни це зробили, і стояли при хресті Ісусовім мати його і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус же побачивши матір і учня, що стояв, котрого любив, сказав матері своїй: Жено, це син твій. Відтак сказав учневі: Це мати твоя. І від тої години взяв її учень до себе. Опісля Ісус знаючи, що вже все звершилось, щоб сповнилось Писання, сказав: Жажду. Стояла ж посудина повна оцту, і вони наповнивши губку оцтом, та на спис настромивши, піднесли йому до уст. Коли ж Ісус прийняв оцет, сказав: Звершилося, і схиливши голову, віддав духа.

А євреї тому, що була п`ятниця, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, бо був великий той день су­боти, просили Пилата, щоб поламано їм голені і другому, котрий був з ними розп`ятий. До Ісуса ж прийшовши, коли побачили його вже мертвого, не поломили йому голеней, але один з воїнів списом отворив йому бік, і зараз вийшла кров і вода; і той, що бачив, засвідчив і сві­доцтво його правдиве, і він знає, що правду говорить, щоби й ви увірили. Бо це сталося, щоб сповнилося Писання. (Йо. 19.).

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 18.05.2020 19:58  Каранда Галина => © 

 

Неугадько)))

 17.05.2020 22:39  Каранда Галина => © 

Фразу "Один метеоролог заповідає" тепер буду використовувати при нагоді)))