08.04.2020 12:45
for all
86 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Процес українських вчених в УРСР

16.03.1930 | № 10

Нище подаємо фрагмент з большевицької газети „Вісті ВУЦВК“ від 25 лютого 1930 року ч. 46 (2846), в якім червона влада підготовляє привселюдну опінію проти арештованих українських учених.

В першій половині березня розпочнуть слухати справу Союзу Визволення України (СВУ).

Розмова з заст. Наркомюста та Ген. Про­курором Республіки тов. Михайликом.

Під час розмови зі співробітником Ратау в справі „Спілки Визволення України" заст. Наркомюста і Генерального Про­курора Республіки т. Михайлик заявив: ДПУ УРСР закінчило проведення слідства в справі „Спілки Визволення України".

Матеріали передсудового слідства, цілком підтверджуючи дані повідомлен­ня ДПУ УРСР від 22 листопада 1929 р., про викриття організації, дали вичерпне уявлення про всю злочинну дія­льність „Спілки Визволення України". Організація ставила собі за завдан­ня повалити Радянську владу в Укра­їні шляхом збройного повстання, за до­помогою чужоземних буржуазних дер­жав і реставрувати капіталістичний лад у формі „української народної респуб­ліки". „СВУ" являла собою організацію єдину з петлюрівським закордонним центром, що називає себе „урядом УНР“.

Матеріали передсудового слідства (зізнання самих підсудних, програма її ор­ганізації, статут, документи, виявлені в підсудних) доводять наявність контр­революційних чинностей, як у всієї організації вцілому, так і кожного її учасника.

В основному чинності ці зводи­лись до підготовки збройного повстан­ня, терористичних замахів, шкідництва, до спроб за допомогою імперіялістичних держав відірвати силоміць від Со­юзу РСР територію України.

Прокуратура Республіки притягла до суду в цій справі 45 осіб, серед яких академік Єфремов С.О. колишній прем`єр уряду УНР, Чехівський В.М. колишн. міністр закордонних справ уряду УНР, Ніковський А.В., професори Гермайзе О.Ю. Черняхівський О.Г., Ганцов В.М., Єфремов П.0., Слабченко М.Е. наукові співробітники ВУАН Голоскевич Г.К., Холодний Г.Г., студенти Павлушков М.П., Матушевський Б.Ф. та інші.

Звинувачених у справі притягнено до суду за ознаками арт, арт. 542, 543, 544, 548, 5411 кримінального Код УРСР.

Зважаючи на виключну важливість справи „СВУ“ Прокуратура Республіки справу передала для заслухання в Най­вищий Суд Республіки в особливім його складі,

Найвищий Суд почне слухати цю справу в першій половині березня 1930 року в Харкові.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
Дописи відсутні!