09.04.2020 12:38
для всіх
107
    
  2 | 2  
 © Правда (Львів)

СРСР: Карткова система, заборона кухонь, походи голодних для Європи, переслідування релігії

16.03.1930 | № 10

Переслідування релігії в Радянському Союзі

“Католицька Пресова Агенція” по­відомляє, шо Рада народних комісарів в Москві видала розпорядження, що від 1 липня 1930 р. на всій території Радян­ського Союзу не буде дозволено будувати ніяких святинь.

Часопис "Совєтская Сибір" доно­сить, що катол. священик о. Гавриїл Люпаринський засуджений на смерть за те, що на проповіді сказав: „За границею релігійні почування стають щораз сильніші. Те саме буде і в нас. Неза­баром Боже слово затріумфує в ціло­му нашому краї".

„Красная газета" оповіщує новий список, що охоплює 31 церков і костелів, кілька домів молитви німецьких проте­стантів і татарський мечетей, котрі мають бути замкнені на підставі ухвали ленінградського совєту. В комунікаті за­значено, що список охоплює тільки ті святині, що їх мається зачинити .не­гайно. Радянська влада поступово по­замикає так усі святині на території СРСР.

Уряд СРСР буде відповідати за Комінтерн.

Німецький міністр заграничних справ др. Курціюс сказав радянському амбасадорові в Берліні, що на майбутнє за всі виступи Комуністичного Інтерна­ціоналу в Німеччині буде притягати до відповідальності уряд СРСР в Москві.


Переслідування релігії в СРСР

Більшовики влаштовують в Європі "походи голодних".

Більшовики для випробування сво­їх сил та для баламучення несвідомих вирішили влаштувати по чужих державах різні свої дні. І так влаштували на 8 бе­резня скрізь по європейських містах „походи голодних". Походи ці скрізь скінчилися повною невдачею. Хоч більшовики вживали всіх зусиль та агатітації перед фабриками, ніхто не прилучувався до страйку й походу, або дуже мало. Так само не вдалося й свято про­летарської жінки. Пізналися люди на вовках в овечій шкірі. Очевидно, хто хоче влаштовувати в других державах походи голодних, мусить спершу подбати, щоб у його країні не було голодних. А де ж більший голод, як не на Радянщині, а перед усім в Україні, в цій Україні, що до часу, поки більшовики захопили там владу, була шпихлірем Європи! Та правда, там у робітницько- селянській державі не вільно влаштову­вати таких „походів голодних", ні яких інших походів, крім походів наказаних із гори владою. На ці походи, силою зга­няють людей, тому не здурять вони вже нікого, хіба заманять до себе платних агітаторів-найманців за добрі гроші, за гроші видерті селянам і робітникам.

Виступи віруючих проти митрополита Сергія.

Московські віруючі страшенно обу­рені на митр. Сергія за його заяву, що церкви замикають „на жадання самого народу". Як подають газети, натовп віру­ючих не дозволив йому відслужити бо-гослужіння, він мусив сховатися у вів­тарі, а до церкви увійшла міліція, щоб навести порядок. Коли ж він проїжджав вулицею, натовп його засвистав. Такого випадку не було навіть під час найсильнішої агітації безбожників. Та­кож і єпископа Пітирима зустрів на вулиці натовп ворожо та свистав за ним. Деякі навіть кричали за ним: „Геть з большевицьким слугою і зрадником!"


Більшовицький дурман не має вже впливу в Європі

В Москві забороняють кухні.

Більшовики все переводять на ко­муну. В Москві утворили комісію для регуляції щоденного життя. Та комісія виступила в першу чергу проти кухні в помешканнях. Будова кухонь в пооди­ноких помешканнях має бути заборонена, а існуючі кухні мають бути замінені на комуністичні клуби (читальні). Кухні мають відтепер будувати щонайменше на 100 осіб, так само не можна буде мати окремої пральні і купальні. Все те має бути спільне. При однім великів домі або кількох менших мають бути уладжені „диточі садки" - це є місця, де діти з тих домів будуть спільно вихову­вати на більшовиків. Так стараються більшовики знищити „домашнє вогни­ще", забороло старого ладу.

По п`ятирічці - п`ятнадцятирічка.

Московська „Правда" повідомляє, що радянська влада опрацьовує новий господарський план на 15 років. Коли за 12 років революції нема ще в большевії „раю“, коли нема вже надії, щоб він наступив за п`ять літ, то большевики обіцюють тепер, що після здійснення того „генерального плану“ за 15 років запанує нарешті „рай".

„Загальна продукція Рад. Союза в тім часі „має" збільшитися в 25 разів і „має" в 5 разів перевищити продукцію США. Вартість рільної продукції „має" за той час досягнути 130 мільярдів рублів. Вся промисловість „має“ бути електрифікована.

Число трактовів у хліборобстві „має" дійти до 3.5 мільйони, число автомобілів — до 30 мільйонів. Для проведення того пла­ну мають видати мільйон агітаційних брошурок.

Судячи по дотеперішним „досяг­ненням" большевиків, можна повірити, що план напевно здійсниться хіба щодо виготовлення самої агітаційної брошури. Та й довгий же час призначили большевики до приходу того раю! За тих 15 років поневольні „гражданє" СССР можуть виги­нути поголовно з нужди та голоду, ко­ли з Божою поміччю не прийде там до якої зміни.


По п`ятирічці - п`ятнадцятирічка

Не вдалася штука з обручкою.

На Радянщині почалася енергічна пропаганда ощадності. Всілякі визначні діячі їздять по провінції і закликують народ до складання ощадностей.

— Світова революція залежить від чинної помочі цілого пролєтаріату. З міжнародним капіталом можна боро­тися тільки при помочі усвідомленого пролетарського капіталу, - говорив один агітатор в Тулі. - Товариші, не жалійте рошей, не жалійте золота!... Дивіться, ось вам перший приклад. — Промовець стягає з пальця золоту обручку і кидає до пушки. — Ей, товаришу, — кричить хтось на залі, - може би ти відразу від­дав всі ті обручки, які для приміру на кождім вічу кидаєш до пушки. Збереть­ся більше, як ми тут усі разом маємо. Весь зал вибухнув сміхом, а агітатор тихцем пішов собі.


Процес українських вчених в УРСР

Підрахунок руїни на селі.

Більшовицька пресова агенція по­відомляє: Згідно з підрахунком на 1 бе­резня в СССР зколективізовано 55% усіх окремих селянських господарств. Тепер нараховується 110 000 колхозів, в котрі об`єднали (читай: знищили) 14.264.000 давніх „індивідуальних селянських господарств". Площа, котру зай­мають колхози, має 87.868.000 га. З загаль­ної кількості (всієї орної землі) близько 48% належить до колективних господарств.

Карткова система на Радянщині.

На 13-тім році большевизму в Мос­кві знову введено карткову систему на харчові продукти. В парі зі щораз новими експериментами з хліборобством, а перед усім зі зростаючою колективі­зацією його, загострюється в СССР чим раз більше харчова криза.

Хліба чорного видається денно на особу 400 грамів. Раз на місяць замість хлібного пайка можна взяти фунт муки. 17 раз на місяць можна дістати по 100 гр. каші. З інших необхідних продуктів припадає місячно на особу: масла 200 гр. (фізичний робітник має право до 400гр.), чаю 100 гр., цукру 1 200 гр., ячменю 800 гр., оселедця 400 гр. (тільки для членів кооперативів), спирту 1 літр (лиш до ва­рення). Яйця, молоко, рис і муку віль­но купувати тільки родинам, які мають дітей в віці менше 12 років. Для дитини призначені такі пайки: 15 яєць в місяць, по 1/2 літри молока через 24 дні в місяці, 400 гр. муки і 400 гр. масла щомісячно.

Картковою системою не охоплені: ба­раболі, городина й овочі. Товарів вов­няних і бавовняних можуть дістати на картку робітники, а саме 4 метри на родину. Що три місяці дістається карт­ку на шпульку ниток, мила дістають робітники 400 гр. в місяць.

Грізне положення в Індії.

Чимраз виразніше домагаються ін­дійські самостійники незалежності Індії від Англії. Положення загострилося ще після того, як провідник індійських на­ціоналістів Ганді вислав ультимат до віце-короля Індії. Після невдоволяючої від­повіді віце-короля й арештування його брата Пателя, Ганді почав заповіджену протианглійську акцію. На однім вічу, на котрім промовляв Ганді, принято ре­золюцію : „Дістанемо повну самостій­ність або підемо до в`язниці, як Патель". Резолюція стверджує, що Індія може ді­стати самостійність мирним способом.

Рада князів Індії — підлеглих Великій Бри­танії — висловилась проти вмішування Ан­глії у внутрішні справи автономних індійських держав. Віце-король заявив, що англійська влада мусить контролювати автономні уряди, щоб недопускати до надужить місцевих властей.


Карткова система на Радянщині


Заглада радянського села


Єгипетські піраміди і вавілонські сади

Німеччина створює збіжжеві резерви.

В Німеччині скуповують тепер збіжжя на запас. Щоденно купують на внутрішнім ринку понад 12 тисяч тон збіжжя. Вже тепер німецька збіжжева резерва має понад 300 тисяч тон. Що зроблять німці з тим великим запасом збіжжя, не відомо. Ціна жита на бер­лінськім ринку тепер 21 зол. за 100 кг.


Про податкові полегшення для хліборобів


Як подорожували в Західній Україні сто років тому


Проект закону про домашню службу


Церковний та історичний календар


Реклама

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Дописи відсутні!