05.04.2020 17:07
для всіх
131
    
  2 | 2  
 © Правда (Львів)

Загибель радянського села

16.03.1930 | № 10

Німецькі часописи докладно опи­сують сучасне горе селянства на Радянщині. Німці мають дуже добрі відомості. Мають перед усім людей, а з них треба назвати в першу чергу Павла Шефера з „Вегliner Tageblatt“ і проф. Отона Авгагена — котрі добре зна­ють Радянщину, котрі були там після війни довгий час і тепер повернулися звідти. Годі не вірити тим людям, тим біль­ше, що їх повідомлення підтверджують і наші земляки, котрі недавно поверну­лися з Радянщини та яких віродостойність є безсумнівна.

В житті села під більшовиками можна відмітити три періоди. 1-ший пе­ріод це часи революції, 2-ий — це ча­си Леніна або т. зв. „НЕПу", та 3-ий — це нинішний.

Одразу після революції селян пограбували. Так як пограбували буржуїв, купців, промисловців і фабрикантів. Це значить: у них забрали все за винятком того, що бу­ло необхідне на прожиток і на засів. Наслідком політики того періоду була руїна радянського хліборобства.

Коли Ленін запровадив „НЕП“ (но­ву економічну політику), селянам дали деяку пільгу. Дозволили їм на право власності під умовою, що будуть пла­тити податки чи то в натурі чи грішми. Хлібороб відітхнув і забрався до ро­боти.

Але після Леніна прийшов „цар“ Сталін. Цей знову натиснув на хліборо­ба. Весь збір має селянин віддати дер­жаві, залишивши для себе тільки те, що потрібно на виживання і на подаль­шу продукцію. Для цієї цілі в кожному селі збори, сформовані з самих большевиків, встановлюють скільки жита чи вів­са має дати громада і назначають, скіль­ки кожен господар має дати. При тому діються нечувані речі. Проф. Авгаген подає такі випадки: Господар зібрав 50 пудів збіжжя, а збори призначили йому доставити 130 пудів. Інший найняв собі наймичку і зібрав 900 пудів. Його збо­ри признали „кулаком» і наложили йо­му 1200 пудів. Дуже цікава ще система доходового податку.

Коли приходить час платити цей податок, є дві можливості: Або селянин заплатить усе, а тоді на другий раз „оподаткують" його ще вище. Або не дасть нічого, а тоді наложать на нього кару рівну 5-кратній вартості несплаченого податку. Коли не заплатить ка­ри, в нього заберуть усе й виженуть з хати, його грунт прилучають до „колгоспу", тобто до спільного господарства, де паном є держава, а люди її рабами.

„Так згодом — пише проф. Авгаген — соціалізують усі грунти і нищать оди­ничні господарства. Минулого 1929 року так пограбували і вигнали 750 000 господарів з їх родинами. А тим часом загальна хліборобська продукція падає. Ніхто не хоче працювати в державних „колхозах", в багатьох околицях нема вже чим жити, нема чим кормити худобу. Кожен день, невпинно веде до катастрофи".

Коли наступить та катастрофа, не можна предбачити. Ще в 1855 р. фран­цузький історик Мішлє писав: „Кожна людина на Заході вірить у що-небудь; ніколи душа не є порожня. Але в тій Росії темній і варварській, де удержують порожнечу духу, коли людина почне чим­ раз більше сумніватися, то ніщо її не стримає. Тоді мали б ми жахливий вид демагогії безідейної, безпринципної, без­оглядної. Народ цей посунув би на За­хід, сліпо як загальванізований труп, кот­рий б`є і може ще вбити!.. Хто врятує Росію перед цією пекельною загибеллю, а Європу від невідворотності знищити того п`яного й божевільного велетня?"

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 05.04.2020 17:53  Каллистрат => © 

Спасибо за статью пан Суворый, так оно и было!
У меня сейчас есть и время и интерес смотреть старые советские фильмы, допущенные цензурой к прокату, даже сталинских времён. И когда смотришь весь этот социалистический реализьм ум заходит за разум)))
Но это сейчас, а тогда мы в этом состоянии жили, поэтому мы и есть истинные жертвы массового социализьма, а это вам господа не геноцид, а истребление земного разума! И кто это устроил? Вот именно....)))
По теме прочитанного текста недавно посмотрел советский фильм "Конец Чирвы-Козыря" (1957 г.) киностудия им. А. Довженко, о деревне, куркулях, хлебозаготовках, врагах народа и т.д. и где снималась совсем ещё молоденькая Ада Роговцева в роли сознательной комсомолки.