17.04.2020 20:32
for all
90 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Вбивства священиків та втечі селян в СРСР, електричний рушник, кістяк допотопної свині

23.03.1930 | № 11

Америка не хоче пускати радянську комісію.

З Нью-Йорку повідомляють, що американська іміграційна влада задер­жала на Еліс-Айленді радянську комісію з 20 представників різних тре­стів та державних підприємств. Ця комісія прибула до Америки зметою закупки машин. Члени комісії одержали візи на в`їзд до США, а іміграційна влада не дає дозволу.


Правда. Іллюстрований часопис. № 11 (23.03.1930)

Закрито всі католицькі церкви.

Східна Агенція доносить: Уряд со­вітів у відповідь на лист Св. Отця Пія XI. роозпорядився провести закриття всіх католицьких церков на території совітів. Той указ узасаднив в той спосіб: „Демонстраційні богослужіння, наказані Папою на день 19 березня ц.р., мають характер воро­жий совітам, супроти того замкнення всіх церков того дня являється відповіддю на розпорядженя Папи".

Муки і вбивства духовенства на Радянщині.

Телєграф. коресп. польськ. часоп. „Добри Вєчур" повідомляє, що прибув до Парижа віце-президент університету в Джорджтауні в Америці, Уельш, який оповідає про реліг. переслідування на Радянщині таке: Жовніри відділу ДПУ спалили живцем пермського архієрея та перед тим його вимучили. Іншого архі­єрея розіп`яли чекісти на хресті? а від­так відрізали йому вуха і ніс та зако­лоли багнетами. У Воронежі арештува­ли чекісти єпископа, людей вигнали з церкви, а єпископа в церкві повіси­ли. В самій лише воронежській губернії розстріляно й убито около 100 духов­них осіб.

Одного священника виведено в лю­тий мороз на вулицю, роздягнено до голого тіла і доти поливано водою, доки не перемінився в ледяний стовп.

Вбивство священника при вівтарі.

Цими днями відділ чекістів у селі Кекино на Радянщині коло естонської границі вдерся до церкви й розігнав вірних. Священника чекісти по звірськи вбили коло вівтаря.

Масові втечі селян і червоноармійців до Румунії.

З Бухарешту доносять, що через радянсько-ромунський кордон селяни втікають масово до Ромунії.

В останніх двох тижнях перейшло кордон понад 500 селян, яким Ромунія дала у себе захист. В Кишиневі інтер­новано 175 втікачів-червоноармійців, а між ними 11 „червоних командирів“.

Криваві бої на радянському кордоні.

Преса приносить описи кривавих боїв на совітській границі між селянами і відділами чрезвичайки. В околиці Острог — Корець зажадали селяни від большевиків, щоб повернули їм загарбаний інвентар. Коли ті відмовили, селяни в силі 2.000 чоловік хотіли перейти польську границю. Тоді чекісти дали по них чергу й багато убили, а інших покалічили білою зброєю. Боротьба тривала цілий день, від рана до вечера чути було на цьому боці стрілянину.

Американська цивілізація вкорочує собі життя.

До 1920 р. американці жили в середньому 40 років. Та за останних 8 років життя пересічного американця вкоротилося до віку 37 літ. Таке помічення оповістив директор Інституту для продовження життя др. Евген Фіск. Коли в інших краях тривалість життя зростає, то в Аме­риці йде до гіршого. Причиною цього, як думає др. Фіск, є американська ци­вілізація, яка стремиться безупинно до матеріального добробуту, а через те виснажує сили молодих людей. Наслід­ком такої системи людина в середньому віці вже переповнена всякими хроніч­ними недугами серця, нирок, кровонос­них судин та ін.

Знайшли кістяк допотопної свині.

Кістяк велетенської допотопної свині виставили тепер в університет­ському музею в д. Небраска. Свиня мусила важити бодай дві тонни, а розміром була більша від теперішнього автомобіля. Вчені кажуть, що цей кістяк має кілька мільйонів років. Само собою, що ця велет-свиня не дуже подібна до теперішніх своїх потомків. Та все ж таки уклад її кістяка належить до сімейства безрог. Найбільше ознак подібности збереглося в укладі ніг і рила. Зате хвіст цей допотопний звір мав багато довший та не закручувався він до гори. З укладу зу­бів пізнати, що цей Діносус (сус по ла­тині — свиня) живився переважно рослинами. (Небраска лежить в Америці).

Електричний рушник.

На засіданню гол. санітарної комі­сії виділу здоров`я у варшавськім магі­страті, відбувся показ електричного апа­рату до осушування рук без ужиття рушника. Комісія визнала цей цікавий і незвичайно гигієнічний винахід за не­обхідний перед усім в публічних закладах, як ресторани, цукорні, більші банки, амбулаторії кас хворих, і т. д.

Французька ощадність.

Одною з головних основ господар­ської та політичної могутності Франції є незвичайно розвинений хист ощадності серед французької суспільності. Перед світовою війною вартість приват­них французьких ощадностей виносила 5.610 міл. золотих франків, а після війни під час інфлянції — була вартість тих вкладів чотири рази менша і виносила 9.620 папер. фр. Та вже від 1922 р., особливо після усталення франка, вар­тість приватних вкладів в касах ощадності, почала швидко рости: в 1922 р. виносила 10.749 міл. фр., в 1926 р. — 15.468.000.000, в 1927 вже 21.076.000.000, а в 1928 осягає вартість 26.741.000.000 папер. фр., дорівнуючи вартості перед­воєнних вкладів і осягаючи щораз то більші цифри.

Далі тікають з СРСР.

В околиці Березного появився біль­ший гурт селян української й польської народності, що втекли з більшовиць­кого пекла, чи там з „червоного раю", як хто хоче. Втекли вони, коли відділ чекістів увійшов у село, щоб заарештувати „кулаків".

Втікачі оповідають, що населення борониться завзято перед примушуван­ням їх до колективів. Щораз частіше чути, що селяни вбивають комуністич­них агітаторів, яких насилає влада.

Так напр. в селі Кочеволовці в часі громадського сходу (зборів), коли агент Половий по агітаційній промові став описувати господарства до колективізації, хтось стрілив до нього з вікна й убив, а сам пропав у нічній темряві.

Також жінки щораз частіше висту­пають проти комуністів.

Як бачимо з цього, дуже зле там селянам, хоч більшовицькі часописи, та часописи різних їх прихвостнів впевнюють, що це неправда, та що тільки з цих господарств творять комуни, що їх господарі добровільно годяться на це. А різні „Праці", „Сельроби", „Сили" дурять людей, бо так їм кажуть писати їх пани.

Та дарма! Живі свідки втікачі з „червоного раю" — відкривають їх пропла­чені брехні.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 18.04.2020 08:19  КАЛЛИСТРАТ => © 

Да было дело, ездили большевики в Америку за своей будущей "гордостью" - "докторской колбасой", пломбиром и даже "хамбургерами", которые в Киеве были до самой войны)))