19.04.2020 15:06
for all
91 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Звідки беруться гроші на большевицьку пропаганду

30.03.1930 | № 12

Є три джерела, з яких большевики черпають засоби на ведення комуністич­ної пропаганди, тобто на поширення большевизму по цілім світі. Перше джерело, то гроші видушені з українського і російського працюючого народу. Дру­ге жерело, то гроші з заграничної торгівлі Радянщини, а третє жерело, найбрудніше то фальшиві гроші, що їх підробляють самі большевики.

Перше жерело відкрити можна в совітськім бюджеті. Там у рубриці „ос­новні резерви Ради Нар. Комісарів" по­ставлена позиція від 100 до 120 мільйонів рублів. З тих грошей 70-80 мільйонів руб­лів служить виключно на оплачування російської комуністичної партії, а сума 30-40 мільйонів рублів призначена на оплачування постійних комуністичних організацій за кордоном. В тім самім бюджеті знаходимо також позицію „на дипломатичні й торгівельні представництва за кордоном". В тих заграничних большевицьких місіях і посольствах число урядовців надзвичайно велике напр. в Парижі є їх понад 300, в Польщі коло 300, в Німеччині понад 400 і т. д. Чим займаються ті урядовці, не важко дзо­гадатися. Обидві ті позиції безпосередньо обтяжують податників в СССР, значить, здерті з працюючого народу, бо капіта­лістів там нема.

Друге жерело це закордонна тор­гівля. Як відомо, большевики мають мо­нополію заграничної і внутрішної тор­гівлі в СССР. Як вони при тому заробля­ють, побачимо на прикладі. Напр. за­купили в своїм краю збіжжя за мільйон рублів. Закупили по ціні, яку призначив уряд, отже ледве за 60% ціни за кордоном. Те збіжжя большевики продали прим, в Англію за 120.000 фунтів стер­лінгів (або за 1.200.000 рублів). Нехай транспорт, цло коштувало їм 10.000 фун­тів ст., а 60 тисяч ф. с. піде назакупку господарських машин, та все таки ли­шиться їм ще 50.000 фунтів стерлінгів це є пів мільйона рублів. Тих пів мільйона можуть призначити на комуністичну пропаганду в Англії.

Але на тому не кінець. Купили, як сказано, большевики в Англії господар­ські машини за 60.000 фунтів стерлінгів, а продали їх у себе що найменше за 1.100.000 рублів. Нехай 100.000 р. кош­тує їх транспорт і цла, то все ще ли­шиться їм 1 мільйон, котрий видали на закупку збіжжя. В той спосіб захована „бюджетна рівновага" і операцію мож­на починати наново.

Найбруднійше жерело доходу большевиків це фальшування грошей. З по­чатком цього року відбувся в Берліні процес, котрий виказав, що московські большевики вже від кількох років вироб­ляють фальшиві долари, англійські фун­ти, французькі франки й німецькі мар­ки. В переловлених комуністичних касах знайшли масу фальшивих паперових грошей того самого типу.

Революційні рухи в Китаї підпи­рали московські большевики фальши­вими грішми. Знавці кажуть, що при­ватні особи не могли б так добре і в та­кій кількости підробляти грошей. До того потрібні спеціальні лабораторії, ве­ликі фабрики паперу й спеціальні гра­фічні прилади, якими може розпоряджатися тільки держава. Всі нитки тих брудних справ ведуть в большевію.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 19.04.2020 15:31  КАЛЛИСТРАТ => © 

Да большевики оставили историкам много интересных историй, будет что копать)))


А начиналось всё с вывоза царских запасов золота за кордон.

Например был такой нарком как Литвинов Максим Максимович, урождённый Меер-Генох Моисеевич Валлах , так он тоже принимал ак...