19.04.2020 15:06
for all
103 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Звідки беруться гроші на большевицьку пропаганду

30.03.1930 | № 12

Є три джерела, з яких большевики черпають засоби на ведення комуністич­ної пропаганди, тобто на поширення большевизму по цілім світі. Перше джерело, то гроші видушені з українського і російського працюючого народу. Дру­ге жерело, то гроші з заграничної торгівлі Радянщини, а третє жерело, найбрудніше то фальшиві гроші, що їх підробляють самі большевики.

Перше жерело відкрити можна в совітськім бюджеті. Там у рубриці „ос­новні резерви Ради Нар. Комісарів" по­ставлена позиція від 100 до 120 мільйонів рублів. З тих грошей 70-80 мільйонів руб­лів служить виключно на оплачування російської комуністичної партії, а сума 30-40 мільйонів рублів призначена на оплачування постійних комуністичних організацій за кордоном. В тім самім бюджеті знаходимо також позицію „на дипломатичні й торгівельні представництва за кордоном". В тих заграничних большевицьких місіях і посольствах число урядовців надзвичайно велике напр. в Парижі є їх понад 300, в Польщі коло 300, в Німеччині понад 400 і т. д. Чим займаються ті урядовці, не важко дзо­гадатися. Обидві ті позиції безпосередньо обтяжують податників в СССР, значить, здерті з працюючого народу, бо капіта­лістів там нема.

Друге жерело це закордонна тор­гівля. Як відомо, большевики мають мо­нополію заграничної і внутрішної тор­гівлі в СССР. Як вони при тому заробля­ють, побачимо на прикладі. Напр. за­купили в своїм краю збіжжя за мільйон рублів. Закупили по ціні, яку призначив уряд, отже ледве за 60% ціни за кордоном. Те збіжжя большевики продали прим, в Англію за 120.000 фунтів стер­лінгів (або за 1.200.000 рублів). Нехай транспорт, цло коштувало їм 10.000 фун­тів ст., а 60 тисяч ф. с. піде назакупку господарських машин, та все таки ли­шиться їм ще 50.000 фунтів стерлінгів це є пів мільйона рублів. Тих пів мільйона можуть призначити на комуністичну пропаганду в Англії.

Але на тому не кінець. Купили, як сказано, большевики в Англії господар­ські машини за 60.000 фунтів стерлінгів, а продали їх у себе що найменше за 1.100.000 рублів. Нехай 100.000 р. кош­тує їх транспорт і цла, то все ще ли­шиться їм 1 мільйон, котрий видали на закупку збіжжя. В той спосіб захована „бюджетна рівновага" і операцію мож­на починати наново.

Найбруднійше жерело доходу большевиків це фальшування грошей. З по­чатком цього року відбувся в Берліні процес, котрий виказав, що московські большевики вже від кількох років вироб­ляють фальшиві долари, англійські фун­ти, французькі франки й німецькі мар­ки. В переловлених комуністичних касах знайшли масу фальшивих паперових грошей того самого типу.

Революційні рухи в Китаї підпи­рали московські большевики фальши­вими грішми. Знавці кажуть, що при­ватні особи не могли б так добре і в та­кій кількости підробляти грошей. До того потрібні спеціальні лабораторії, ве­ликі фабрики паперу й спеціальні гра­фічні прилади, якими може розпоряджатися тільки держава. Всі нитки тих брудних справ ведуть в большевію.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 19.04.2020 15:31  КАЛЛИСТРАТ => © 

Да большевики оставили историкам много интересных историй, будет что копать)))


А начиналось всё с вывоза царских запасов золота за кордон.

Например был такой нарком как Литвинов Максим Максимович, урождённый Меер-Генох Моисеевич Валлах , так он тоже принимал активное участие в этом деле, о чём нам и сообщает всем доступная Википедия:

Выступая в апреле 1928 года в Москве на 3-й сессии ЦИК, Литвинов признал[13]: «В 1921 году я находился в Ревеле и через мои руки прошло несколько сот миллионов рублей нашего золота, проданного мною за границу. Бóльшая часть этого золота была продана мною непосредственно или через разных посредников крупным французским фирмам, которые это золото переплавляли не то во Франции, не то в Швейцарии, откуда это золото находило свое последнее убежище в кладовых американского резервного банка». По одной версии, таким образом формировалось «золото партии» для финансирования мировой революции, для подкупа и на случай потери большевиками власти[14]. По другой, более общепризнанной версии, это был элементарный возврат долгов (компенсации) западному деловому миру, пострадавшему от национализации своих активов в Советской России и от принятого большевиками 3 февраля 1918 решении об отказе от долгов царской России.


В общем все эти ребята-товарищи с первого же дня после переворота постарались самым скорейшим образом вывезти всё золото империи за границу, крутые были парни)))))