16.12.2018 20:01
Без обмежень
12 views
Rating 0 | 0 users
 © Василенко Андрій Антонович

Кодована Дол

Повість. На Ковчезі Вселеної.

На Ковчезі Пророчества. Частина 3

Феномен-пророк – Ілля Володимирович півчий Християнської церкви прийшов до мене у дев’ять годин ранка у вихідний день.

– Ну що, Микола Антонович, виручиш наш церковний хор. Я ж ваш хор виручав коли ти просив мене, бо хору вашій академії був потрібен бас, чи ти будеш писати докторську дисертацію?.

– А, що у тебе, Ілля Володимирович, трапилося? – запитав я.

– Наш півчий захворів і його положили в лікарню. А він має голос тенора – такий же голос, як у тебе.

– На жаль я не можу, бо сьогодні на одинадцять годин до мене в аспірантську лабораторію Харківського Національного університета прийде Григорій Никифорович – пророк для проведення з ним дослідного експеримента по моїй докторській дисертації. Ти ж не зміг прийти, бо ти в цей день співав так я запросив іншого пророка. А я не можу перенести цей експеримент на інший день, тому, що в нашій аспірантурі кожен аспірант має свій графік для доступа до спеціалізованого електронно комп’ютерного устаткування.

– Нічого не вдієш, – пожалкував він.

– Тоді давай, Ілля Володимирович, почаюємо – запропонував я.

І так з невеселим настроєм ми стали пити чай.

– Ілля Володимирович, розкажи мені як ти пророкуєш різні події. Скажи наш хор на обласному конкурсі отримає перше місце? – попросив я.

– Микола Антонович, розказати як пророкую, то я тобі скажу, а от як це мені вдається не знаю. Я зчитую подібну інформацію з ефіра і зробивши астрономічне обрахування роблю висновок, а як проходе до мене процес астрономічного обрахування я не знаю

– Ілля Володимирович, прийде час і ми з тобою узнаємо.

– Микола Антонович, а коли ж прийде цей час?

– Ілля Володимирович, цей час прийде тоді, коли я буду захищати свою дисертацію і ти, якщо зможеш прийти, то ти в експерименті своїм розумом практично підтвердиш мою теорію.

– А на яку тему твоя, Микола Антонович, дисертація?

– Тема «Інтелектуальний розвиток резервної частини мозка людини-пророка і виникнення в ній атомів штучного розума», – відповів я.

– А, що вони в резервній частині мозка роблять?

– Штучні атоми штучного розума – це атоми, які мають різно-образну здібність, так званий Флюїд, виконувати певні події. Ці матеріально-духовні атоми біологічної системи мозка володіють діями, які аналогічні з діями атомів технічної системи. Вони завдяки своїй духовно електромагнітній властивості вміють виходити із біологічної системи мозка в ефір і збирати потрібну інформацію, яка в ньому з давніх часів постійно зберігається. Отримавши таку інформацію штучні атоми розума повертаються в мозок і володіючи інформацією через атоми розума мозка дають істину вказівку людині, що і як треба діяти у відповідних справах, – пояснив я йому. І це все відбувається завдяки штучним атомам штучного розума у резервній частині мозка. І, маючи в резервній частині мозка штучні атоми Мішель Нострадамус став пророком. І твоя, резервна частині мозка теж має такі атоми, які мають різно-образну здібність, так званий Флюїд. Флюїдом пророчества володів Мішель Нострадамус.

– Цікава і корисна тема твоєї докторської дисертації, – сказав мені Ілля Володимирович.

– А що цікавого знаєш ти, Микола Антонович, про пророка Мішеля Нострадамуса? – запитав Ілля Володимирович.

– Мішель Нострадамус своє пророчество не тільки писав, а їздив запобігав, щоб уникнути небажаних подій. Було коли Мішель Нострадамус написав «Послання Королю Франції Генріху ІІ» то переляканий Король запросив Мішеля Нострадамуса, щоб він приїхав і роз’яснив деякі частини зловіщого пророчества. Ця поїздка дає право Мішелю Нострадамусу ототожнювати себе з Ноєм, а його «Послання Королю» ототожнювати з Ковчегом, кінцевий пункт якого Золотий Вік всього людства. Мішель Нострадамус все те, що приносило радість та добро людям називав Ковчегом. Він блукаючи в Італії декілька років скривався від інквізиції. Саме в цьому блуканні пробудився його пророчеський дар, а з точки зора еволюції задіялася резервна частина мозка, в якій штучний розум приносив із ефіра всю інформацію розуму і він на основі цієї повторної інформації робив обрахування і точно вичислював кожну подію, яка на протязі багатьох років повторюється і постійно зберігається в ефірі. Сам Мішель Нострадамус в письмі господам кафедрального собора міста Оранжа писав: «Те, що я вам описав це дійсно відповідає астрономічеському вичисленню». Для самого Нострадамуса цей дар явився джерелом нових сил та духа, які дали йому можливість досліджувати невідомий і загадковий Світ. Мішель Нострадамус в одній із його розшифровок пише про своє пророчество: «Але таке пророчество виходило із уст Святого Духа, який був величезною силою вічності… Я ж в цьому місці ніяким образом не приписую собі титула Пророка, упаси Господь, я хорошо усвідомлюю, що все ісходить від Бога…». Тобто Святий Дух – це і є той самий Вищий Розум який і дає мені пророчества. Ось що пророк каже про ті події, які відбувалися в минулому: «Я розраховую, що в майбутньому повинно відбутися стільки ж подій, скільки і в пройдешніх століттях». Тобто розрахунок Мішель Нострадамуса відбувався строго по програмі еволюції, яку створив Вищий Розум тобто Бог. А програма еволюції така: «Коли суспільство в своєму еволюційному колі досягло самої високої точки свого розвитка воно починає занепадати у варварство. І коли суспільство по своєму розвитку в своєму еволюційному колі опустилося до самої низької точки воно знову по своєму розвитку в своєму еволюційному колі починає підійматися до самої високої точки і так далі». І цей розвиток сприяв кожним відповідним подіям, які весь час зберігаються в ефірі. Таку думку Мішелю Нострадамусу приніс його штучний розум. Бо ця думка була сказана Вищим Розумом – Богом і зберігається в ефірі. А штучні атоми штучного розума Мішеля Нострадамуса зчитали цю думку з ефіра і своїми нейтронами скинули її нейронам розума в мозок пророка. Мішель Нострадамус при житті напророкував двадцять дві реальні події, які вже відбулися. І дну подію в майбутньому.

– А які ці події? – запитав мене Ілля Володимирович.

– Я тобі відповім про самі важливі, а то я не встигну на заняття по виявленню штучних атомів штучного розума у резервній частині мозка феномена. Самі значимі події сталися: в 1792 році у Франції відбулася Французька революція; в 1914 році відбулася перша мирова війна; в 1938-1945 роках ішла друга мирова війна. Сама важлива подія, яка має відбутися в майбутньому – це третя мирова війна, після якої настане Золотий вік. От і все. Я пішов на дослід у лабораторію.

8888888888888

Коли я прийшов у дослідну лабораторію, то феномен-пророк, який погодився на проведення експеримента вже мене чекав.

– Добрій день, Олексій Вікторович, я бачу що Ви вже готові до проведення дослідного експеримента, – сказав я і потиснув йому руку.

– Я завжди готовий на благо науки прийняти участь в такому ек-сперименті, – сказав він

– Я Вам, Олексій Вікторович, дуже вдячний, що цей експеримент відкриє таємницю народження людини-пророка, – сказав я.

– Познайомтесь. Це Володимир Антонович – начальник наукової лабораторії Харківського Національного університета, а це Олімпіада Якимівна – аспірантка університета. А це – Олексій Вікторович Носулько, – феномен-пророк, – представ їх я.

– А тепер, Олексій Вікторович, в крісло, – запросив я. – Наш експеримент ми будемо проводити з Вашою участю в три етапи. Ви все будете бачити та табло комп’ютера і відчувати його дії. В першім етапі ми визначимо всі атоми, які находяться в резервній частині головного мозка. Зробимо порівняльну таблицю. Ми цю таблицю будемо розглядати з Вами на табло комп’ютера. Зараз починаємо проведення першого етапа, – пояснив я йому і включив електронно-комп’ютерне устаткування. – Зараз на табло комп’ютера ми бачимо, як почала вже по спеціальній автоматизованій комп’ютерній програмі електронним ультразвуковим датчиком окреслюватися границя резервної частини Вашого мозка. В цей час в окресленій зоні Вашої резервної частини мозка електронним фотомікроскопом зчитуються та копіюються всі параметри атомів резервної частини мозка. Це все відбувається завдяки комп’ютерному устаткуванню по спеціальній автоматизованій комп’ютерній програмі та відповідним приладам в тому числі і приладу по електронно-магнітному затриманню атомів, який в цей час утримує атоми в Вашому мозку від їх рухливості в клітинах молекул. В цей час в окресленій зоні резервної частини Вашого мозка по спеціальній автоматизованій комп’ютерній програмі методом функціональної магнітно-резонансної томографії через електронний фотомікроскоп та тесло-прилад відповідно, заміряється напруженість магнітного поля атомів та проводиться зчитування і копіювання всіх атомів магнітно-резонансним томографом і направляється для їхнього визначення в спеціалізоване електронно-комп’ютерне устаткування, на принтер і на відео табло комп’ютера у збільшеному виді, що ми з Вами і бачимо зараз на табло комп’ютера в порівняльній таблиці. В цій таблиці відповідно по атомах резервної частини мозка розміщені всі виявлені параметри по кожному атому. А зараз нам вже видно всі дані із порівняльної таблиці в якій розміщені всі параметри атомів резервної частини головного мозка. В цій таблиці згрупіровані атоми душі, духа, розума та штучні атоми розума, які відрізняються тільки розміром діаметра атомів. Проведення першого етапа дослідного експеримента закінчено, – повідомив я і вимкнув електронно-комп’ютерне устаткування. Зараз, Олексій Вікторович, ми перейдемо до проведення другого дослідного етапа.

В другому етапі у виявленій групі атомів розума та штучних атомів ми будемо експериментально відшукувати атоми розума і штучні атоми розума. Ми по спеціальній комп’ютерній програмі тесло приладом будемо визначати атоми по діаметру, по величині напруженості їхнього магнітного поля і одноразово приладом-перехоплювачем атомів почнемо затримувати процес рухливості атомів, тобто буде затримуваний на деякий час сам процес мислення для їх визначення. Ви в цей час по нашій команді то будете читати текст, то розглядати далекий колись вами побачений об’єкт. І саме в цей час сканером, буде скануватися мозок і визначатися атоми розума і атоми штучного розума. Як тільки на табло комп’ютера появиться група атомів розума і атомів штучного розума при читанні і при розгляді то ви, відчувши легке запаморочення тут же натиснете на ось цю клавішу, яка зафіксує ці атоми. Оце і буде група атомів розума і штучних атомів – усвідомили, Олексій Вікторович? – запитав я.

– Дуже добре зрозумів і як тільки появляється запаморочення я тут же натискаю на цю клавішу, – відповів, Олексій Вікторович.

Я включив електронно-комп’ютерне устаткування.

– Олексій Вікторович, читайте текст, – сказав я.

Зараз ми будемо затримувати атоми меншого діаметра тобто атоми штучного розума і ви будете читати текст і нам розкажете про прочитане. На табло стали випливати атоми. Олексій Вікторович спостерігав за їх зміною і в нього запаморочення не було і, він став розказувати прочитане.

– А зараз ми будемо затримувати атоми більшого діаметра тобто атоми розума і ви будете читати інший текст і нам розкажете про прочитане. На табло стали випливати атоми. Олексій Вікторович спостерігав за їх зміною і в нього почалося запаморочення і він натиснув клавішу.

– Олексій Вікторович, тепер розкажіть про прочитане, – сказав я.

– А я не пам’ятаю мною прочитане, – відповів Олексій Вікторович.

– Олексій Вікторович, а тепер спостерігайте свій об’єкт. І зараз ми не будемо затримувати атоми меншого діаметра тобто атоми штучного розума і ви повинні нам розказати про об’єкт.

На табло стали випливати атоми. Олексій Вікторович спостерігав за їх зміною і в нього запаморочення не було і він став розказувати про об’єкт.

– А зараз ми будемо затримувати атоми меншого діаметра тобто атоми штучного розума і ви повинні нам розказати про інший об’єкт.

На табло стали випливати атоми. Олексій Вікторович спостерігав за їх зміною і в нього почалося запаморочення і він натиснув клавішу.

– Олексій Вікторович, тепер розкажіть про об’єкт, – сказав я.

– А я не зумів розглянути інший об’єкт, – відповів Олексій Вікторович.

Так були визначні атоми розума і штучні атоми розума.

– От і все, Олексій Вікторович, експеримент успішно закінчено. Ми з Вами встановили істину вашого народження як людини – пророка. Ви стали феноменом завдяки інтелектуальному розвитку резервної частини мозка після того коли в ній виникли атоми штучного розума.

Дякую за участь у проведенні дослідного експеримента, – сказав я і по чоловічому обняв його і легенько притиснув до себе.

– Я вам теж дякую, Микола Антонович, за Ваше запрошення для прийняття участі в такому приємному для мене експерименті, – сказав Олексій Вікторович і потиснув мені руку. – А тепер я поїхав додому та розповім своїм друзям про Ваш філософсько-чудовий експеримент.

– Я Вас, Олексій Вікторович, трішки проеду та піду додому бо до мене зараз прийде мій товариш Іван Антонович Василенко – лауреат літературного конкурса України. Він поет і також пише прозові твори.

Коли я прийшов додому, то Іван Антонович мене вже чекав біля будинка за столом із романом «У ковчезі Душі».

– Іван Антонович, який зараз у тебе настрій. Скажи мені, будь ласка, 

як тобі це вдається створити такий науково фантастичній роман?! Ти мабуть теж пророк, як Мішель Нострадамус. І всю інформацію зчитуєш із ефіра. Це треба провірити. А якщо ти не пророк. То я можу з тебе зробити пророка.

– Я тобі, Микола Антонович, приніс книжку. Це моя третя прозова книжка

– Іван Антонович, ти мені вірші почитай.

– Я прочитаю, а ти потім розкажеш, як ти, Микола Антонович, будеш мене провіряти та робити мене пророком? А тепер слухай вірші, – сказав Іван Антонович і став читати такі вірші:

НЕВИДИМИЙ РУШІЙ

У зиму нагрянув від Сонця тепла невидимий рушій –

Приходе Весна й нам дарує хорошу годину.

І в нашім садочку кохання брунькує весняну любов –

Розцвітає ніжними квітами тіло духовне душі

Й смачним, мов вином, оп’яняє, тіло фізичне людини –

Й нам чудиться, мов улюбилися ми й закохалися знов!

Й літо прийшло й заглядає на Землю Ярило, 

Й плоди на деревах вже визріли так же як наша любов!

І листя зелене красою дерева укрило, 

І ми вже насправді влюбились й кохаємось знов!


ПИШУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Я хочу, щоб люди читали вірші написані мною, 

Щоб люди у мирі й дружбі жили із своєю судьбою!

Я вірші пишу для людей, щоб вони їх читали, як правду святу.

І в кожному вірші пораду малюю, щоб мати судьбу золоту!

Зернята думок визрівають у мозку із різних сутьтєвих ідей

І їх я у зрілому плоді у вигляді віршів несу ло людей!

І все з цих духовно корисних ідей, як суть, в кожному вірші живе

І все це пророчить щасливу судьбу для людей, бо воно, як живе!

Я хочу, щоб люди читали вірші написані мною, 

Щоб люди у мирі й дружбі щасливо жили із судьбою!


ТАЄМНИЦЯ ЕВОЛЮЦІЇ

Лише з таємниць побудований Світ і людей всіх життя

І в цих таємницях і проходить людське доленосне буття.

Коли ж ми спимо, то із кожним буває нам всім що-то сниться…

Людину створив Бог, але як пройшов цей процес – таємниця.

В процесі йдуть тайні духовні й фізичні реакції.

Чому на Землі розплодилися різні лиш нації?

В них різні устої, але у житі все іде як годиться –

В житті повсякденно у нас еволюції є таємниця.

У мозку в резервній частині не в кожного діє свідомість

Й чому це буває в природі таке – таємниця ця нам не відома?

Й не в кожного є у резервній частині ще й атоми штучні, 

Шо створюють розум ще й штучний, і він володіє флюїдом, 

Що з космоса щойно і завжди бере інформацію влучно

І завжди людину до цілі веде неабиким слідом!

І тайно щодня еволюціонує Світ й наше життя

І в цих таємницях проходить людське життєдайне буття.


В ТУМАННІЙ УЯВІ

Щоденно в уяві я згадую рідне село

І бачу в нім всіх, але бачу неначе в тумані.

Хоч бачив село я давно, як квітчасте було, 

А нині я бачу його як в солодкій омані…

І бачу у мріях знайомих і друзів з села, 

Яких вже без їхньої згоди зла хмара взяла…

…Мене одного у цім віті Земля ще тримає

І в небо до злючої хмари з життя не пускає.


ПОКІРЛИВИЙ

Ти гнів свій залиш і відкинь зло, приносяче ярість.

Й назавжди довір свій шлях Вищому Розуму – Богу –

Тоді він поселить і в серце, і в душу лиш радість, –

Тобі у житті він покаже щасливу дорогу!

Покірливим стань, щоб не скоїти людям нещастя.

Не чесний в цім Світі назавжди загине вже скоро –

Поселяться всюди назавжди і правда, і щастя, –

Тебе турбувати не будуть, а ні зло, а ні горе!

І прийде щаслива від Вищого Розума Доля –

В ній дасть він тобі дух і розум, і силу, і волю!

Ти Землю отримаєш в спадщину й житимеш радий

І будеш у Долі своїй задоволений завжди!


ПО ЗАКОНУ ПРИРОДИ

Проснувсь я бадьорим і пішов у садочок від вишню

А потім до друзів веселих на вулицю вийшов…

Балакали про еволюцію нашу й природи –

Чекали від Вищого Розума кращу погоду, –

У небі із ранку вже хвилі гримливі бушують, 

А в мене в душі блискавиці любові вирують, 

А як почуття це з’явилось? Ніхто ще не знає –

Який це процес й по якій технології йдеться?

Це тільки таке по закону природи буває, 

Бо тільки лиш Розумом Вищим людині дається!


ІНКОГНІТО

Душі співати вже хочеться –

Мабуть в солодкім ти вже мучишся…

І ти від душі розрегочешся –

І пісня лине ще співучіше.

Душа вже випити хоче –

Мабуть у тебе губи сочні вже…

І ти від душі розрегочешся –

Й жага вже стає ще приточніше.

Душі безсмертній жити хочеться –

Мабуть і груди вже розстебнуто…

І ти від душі розрегочешся –

Й стає почуття як в інкогніто!.


– Сподобались. Особливо вірш «Інкогніто». Він наче зашифрований. Ти, Іван Антонович, дійсно пророк і шифруєш, як Нострадамус – сказав я, розсмішивши Івана Антоновича – Ти, Іван Антонович, питаєш, як я буду провіряти і робити тебе пророком? Коли буду провіряти, то це буде робитися так: «Цей експеримент ми будемо проводити з твоєю участю в три етапи:

В першім етапі ми визначимо всі атоми, які находяться в головному мозку і втому числі в його резервній частині мозка.

В другому етапі серед виявлених груп атомів, душі, духа, розума та штучних атомів розума у головному мозку і зведених в єдину таблицю ми будемо експериментально відшукувати атоми розума і штучні атоми розума. І почнемо відшукувати в резервній частини головного мозка, 

В третьому етапі, Іван Антонович, ми визначимо в групі атомів розума атоми розума і штучні атоми розума.

Це все відбувається завдяки такому комп’ютерному устаткуванню, спеціальній автоматизованій комп’ютерній програмі та спеціалізованому електронно-комп’ютерному устаткуванню і таким приладам: « електронно ультразвуковий датчик – окреслить границю резервної частини мозка; електронно фотомікроскоп – буде зчитувати та копіювати всі параметри атомів головного мозка в тому числі і атомів резервної частини мозка; прилад по електронно-магнітному затриманню атомів – утримує атоми в мозку від їх рухливості в клітинах молекул; тесло-прилад – буде визначати атоми по діаметру, по величині, і також буде заміряти напруженість магнітного поля атомів; магнітно-резонансний томограф – через електронний фотомікроскоп зчитує і копіює всі атоми. і направляє для їхнього визначення в спеціалізоване елект проводиться зчитування і копіювання всіх атомів і направляється для їхнього визначення в спеціалізоване електронно-комп’ютерне устаткування, на принтер і на відео табло комп’ютера у збільшеному виді, – пояснив я.

– Микола Антонович, я погоджуюся на проведення цього експеримента. А як ти будеш робити з мене пророка?

– Іван Антонович, в цьому експерименті будуть задіяні електронно-комп’ютерне устаткування з яким ув’язані такі прилади та устрої, які теж ув’язані між собою – це: Машина часа; Тазиметр Едісона; Спеціалізований електронний фото-мікроскоп; Функціональний магнітно-резонансний томограф; Кремнієвий шоломофон із перехідним кремнієвим модулем; Удосконалений скафандр-устрій; Фотоелектронна відеокамера.

– А як ці прилади та устрої будуть робити з мене феномена-пророка?

– Інформацію буде шукати в ефірі Вселеної Машина Часа. Відшукану в ефірі інформацію Машиною Часа буде розпізнавати Тазиметр Едісона. Спеціалізований електронний фото-мікроскоп буде сприймати інформацію розпізнану Тазиметром Едісона. Функціональний магнітно-резонансний томограф буде зчитувати інформацію сприйняту спеціалізованим електронним фото-мікроскопом. Кремнієвий шоломофон із перехідним кремнієвим модулем буде через кремнієвий модуль переводити текст із технічної системи – шоломофона в біологічну систему – мозок людини. Удосконалений скафандр-устрій – це ліжко в яке ти лягаєш і ложиш голову у скафандр, в кому задіяний кремнієвий шоломофон. Фотоелектронна відеокамера буде виводити на табло комп’ютера інформацію зчитану функціональним магнітно-резонансним томографом. Інформація буде виводитися на табло комп’ютера у збільшеному виді доступному для читання. Ти, Іван Антонович, цю інформацію вивчиш і, розповідаючи людям будеш себе видавати за пророка.

– Виходить, що штучний розум Мішеля Нострадамуса замінило це електронно-комп’ютерне устаткування та задіяні з ним ці прилади та устрої, – зробив висновок Іван Антонович.

– А ти, Микола Антонович, розкажи ще про пророчу діяльність Нострадамуса.

– Останні пророчества про майбутнє Нострадамус писав, знаючи, що вони відбудуться, так як відбулися в точні періоди всі його пророчества. Мішель Нострадамус про своє пророчество писав своєму сину Цезарю так: «Із пророчеств моїх, син, ти зможеш понять, не дивлячись на твій слабкий мозок, що події будущого можна предрікати і по небесним світилам, і по природним явищам, але тільки якщо при цьому є пророчеський дух. Буває, що натхнення і екстаз захоплюють мене по декілька раз в тиждень, і тоді я в час нічних пильнувань шляхом довгого астрономічного розрахування пишу книги пророчества.

– А, що ти, Микола Антонович, ще знаєш про сімейне життя Нострадамуса? – Іван Антонович.

Мішель Нострадамус в сорок п’ять років одружився на багатій вдові Ганні Позар Гемел. Вона йому родила сина – Цезаря. Але його одруження було нещасливе. В той період у багатьох містах поширювалася смертельна зараза – чума. І Мішель Нострадамус, кочуючи вслід за чумою лікував людей. Він, лікуючи, побачив тисячі смертей, в тому числі свою дружину і двох дітей. – Ну, що, Іван Антонович, Може на сьогодні досить? У нас з тобою розмова тільки про роботу, а коли будемо розмовляти і про любов та кохання. Вже п’ятнадцята година дня. Давай краще поїдемо в місто в клуб «Інтернет» та по міжпланетному Інтернету подивимося кіно про міжпланетні зв’язки.

Ми поїхали в міський клуб Інтернет.

Коли ми зайшли в залу і сіли на своє місце, то в рупорі зали почалася передача – говорилося про користування спеціальних навушників.

Виключилося світло і ми стали дивитися кіно.

Коли закінчився фільм ми вийшли і, сівши під березою на лаву і стали обговорювати цей фільм.

У фільмі розповідалось про феноменів в повір’ях та в легендах різних племен. В них говориться, що ці духовні істоти володіли майже необмеженими знаннями, а їх відвага та хоробрість навіть загрожувала бунтом проти Великого Головного Духа. За це він їх і наказав, заключивши у видимі фізичні тіла та обмежив тілесними почуттями, цей дух створював в той час Вищий Розум, який тоді для них був невідомий і вони його назвали Великим Головним Духом.

Це були багато-чисельні і різні секти в Китаї, Сіамі, Татарії, Тибеті, Кашмірі та Британській Індії, які посвятили своє життя культивації так званих «зверх природних сил».

Одні, завдяки стану свого заглиблення в свої думки – медитації, шукали і завжди знаходили свою молодість. Другі, володіли здібністю духовно, а не тілесно переноситися з одного місця на інше, як би далеко воно не було, і задовольняти там всі свої бажання. Такий феномен являється не більшим чудом, ніж відображення в дзеркалі. Треті вміли приборкувати диких звірів. Ось як це було з факіром Індії: «Немає в світі лютішого звіра, ні ж Бенгальський тигр. Одного разу все населення невеликого села недалеко від Дакка, розташованого близь джунглів було в паніці від появлення на світанку великої тигриці. Дикі звірі покидають своє лігво тільки в ніч, коли виходять на пошук здобичі, або напитися води. Така поява спричинена тим, що тигриця була мамою двох тигрят, яких уніс відважний мисливець і вона вийшла їх шукати. Два чоловіка і один хлопчик вже стали її жертвою. І коли старий факір, зібравшись у свій щоденний похід, виходячи із воріт побачив і з першого погляда оцінив таку ситуацію він, наспівуючи матрам пішов прямо на звіра, який з вогненними очима і запіненою пащею, припавши до землі близь дерева, готовий був плигнути на нього. Знаходячись приблизно в десяти метрах від тигриці і не перериваючи своєї модульованої молитви, слова якої ніхто не розуміє, він почав регулярно робити паси. Потім робив, шокуючи завивання, яке поступово затихало і перейшло в рядок розірваного жалобного плачу. В цьому плачу пограбована мама-тигриця відчувала свої жалоби, а потім вона зробила величезний стрибок на факіра і, впавши у його ніг качалася тріпаючись в пиляці. Потім вмить стала нерухомою, її величезна голова покоїлася на її передніх лапах, а її налиті кров’ю очі стали лагідними і прикованими до обличчя факіра. Він сів коло тигриці і ніжно гладив її полосате хутро і поплескував по її спині до тих пір, поки зник її стогін. А через пів години всі люди села стояли навколо них. Голова факіра покоїлась на спині тигриці, як на подушці. Його права рука лежала на її голові, а ліва була відкинута на землю під її страшною пащею і звідти довгий червоний язик ніжно її облизував».

Говорилося про сомнамбулів та психометрів, що сомнамбул може

своєю волею та силою духу змінювати в собі магнетизм і підійматися вверх. Психометр коли він з якогось об’єкта тримає якийсь предмет в руці, або прикладає до чола, то може отримувати від об’єкта любу інформацію, як про духовне так і матеріальне тіло.

В кіно розповідалось про різних феноменів та людські Раси, що з самих древніх часів релігійні філософи вчили наших предків, що вся Вселена була наповнена божественними та духовними істотами різних Рас. Що ці духовні істоти володіли майже необмеженими знаннями, а їх відвага та хоробрість навіть загрожувала бунтом проти Великого Головного Духу. За це він їх і наказав, заключивши у видимі фізичні тіла та обмежив тілесними почуттями

Говорилося, що Ісус Христос казав своїм ученикам: «Ви почуєте про війни, які будуть проходити в різних місцях, народ підніметься проти народа і царства проти царства. Настане час зростання протизаконня. Будуть голод і земле трясіння».

– Іван Антонович, я подумав, «Хіба те що діється тепер не показує який настав безглуздий час». Ми ж з тобою в газеті читали – війна на Сході країни. Перевибори Верхової Ради. Люстрація. Коаліція. Опозиція. Війна і нетривалі перемир’я – це, що еволюція суспільства – боротьба зла і добра? Боротьба зла і добра відбувається не тільки між державними правителями і між партійними фракціями у парламенті, а навіть між церковними правителями і різними сектами, розгортається вселенська драма і нам вже видно чіткий сценарій – план розвитку подій і фактів. А саме: «В Афганістані військовий конфлікт продовжується з 2001 року по цей день. В нім Гражданська війна відбуваються між членами ісламістської організації Талібан і Міжнародними силами сприяння безпеки; в Судані – з 2011 року по цей день. В нім військові дії ведуться між Народною армією визволення Судану і військом Судану; в Сомалі – з 1988 року по цей день. У військових діях приймають участь військо уряду і ісламісти. Фігурують і озброєні сили США та ООН; в секторі Газа – Арабо-ізраїльський конфлікт продовжується більше 26 років, а військові дії з 2006 року. А із 7 липня по 26 серпня 2014 року урядом Ізраїлю була проведена операція «Нерушима скала»; в Сирії – з 15 березня 2011. Протистояння ведеться між урядовим військом і повстанцями; в Іраку – з грудня 2011 року. Гражданська війна ведеться після виводу американського війська; на Сході України – з квітня 2014 року і по цей день.

На сьогоднішній день в бойових діях приймають участь більше як 30

держав. Тільки в 2915 році в результаті озброєних конфліктів загинуло на планеті Земля 167 тисяч чоловіків

Але чому це все відбувається? Чому в релігії так багато лицемірства? Ну, в релігії зрозуміло – вона стверджує: «Хоч батько не здобрює вибір рідного сина, але дозволяє йому зробити такий вибір. Так і Бог дозволяє кожній людини вибрати свою дорогу в житті, бо він любить всіх однаково». Але чому відбувається серед державних правителів лицемірство і приводить до війни та нетривалого перемир’я? На це загадкове запитання поки що вченими не дана відповідь.

– Як ти, Іван Антонович, думаєш чому це все відбувається? – запитав я.

– Я думаю, що наша людська Раса стала занепади зразу ж після того як вбили Ісуса і в суспільстві почався хаос, – відповів Іван Антонович.

– Ти, Іван Антонович, прав. Хаос протидіє єдності та цілісності суспільства і концентрує почуття власності навколо особи, яка хоче зробити Дух суспільства залежним від неї і стати олігархом. І доки на Землі буде розвиватися олігархія доти суспільство буде занепадати йти у варварство. І це буде відбуватися доти, доки на планеті Земля залишиться один самий багатий олігарх, адже вони ведуть поки що духовні війни між собою, які відбуваються в різних координатах нашої планети. Ці три сторони буття вміщаються в одному слові – корупція, яка створює олігархів та викликає почуття власності, бажання особистого задоволення, прагнення до власті і спрямовує людину до віддаленості та відокремленості від суспільства, а в підсумку приводить до соціального хаосу та епідемічної хвороби суспільства – Зла. Ось чому на планеті відбуваються війни і так буде продовжуватися до тих пір поки на планеті залишиться тільки один олігарх – це приватна американська Федеральна Резервна Система – «доларна компанія», яка з часом за долари, які вона друкує і контролює на ринку попита: то уменшить, то збільшить їх друк, приватизує все майно на планеті Земля. Оце і є відповідь на загадкове запитання: чому на планеті Земля умножається зло, яке спонукає на війни». А, щоб знищити на планеті зло, то треба робити примусове прищеплення від зла всім людям планети так, як зараз робиться прищеплення від віспи та інших хвороб. Прищеплення треба робити теж із молекул зла створеними ферментами реплікації. А для цього треба знайшовши в мозку людини молекулу зла і по ній створити методом «Шарикової моделі» репараційні ферменти і потім по вже створеній математичній моделі і комп’ютерній програмі через вже створені нами прилади, устрої і електронно комп’ютерне устаткування завести ці ферменти в мозок та резервну частину мозка людини», – підтвердив я його думку.

– Наявність таких подій, які напророчив Ісус Христос і вони вже відбуваються, дає підставу знайти відповідь на це запитання, розглянувши його з трьох сторін буття: власності, винятковості; хаосу.

Почуття власності поширює свої зазіхання на всі сфери життя не тільки на майно, а й на людину і любов. І це помітно навіть у нашій розмові: замість «бути» ми часто вживаємо «мати». Не бути «любимим», а мати любиму. Не «дружити», а «мати» друга. Почуття власності приводить до наживи і робить людину олігархом.

Поклик душі олігарха до почуття власності народжує протилежні сили добра – зло.

Винятковість – це почуття переваги: бажання бути не перевершеним у чомусь над ким-то – це олігархія. Хаос протидіє єдності та цілісності суспільства і концентрує почуття власності навколо особи, яка хоче зробити Дух суспільства залежним від неї і стати олігархом. І доки на Землі буде розвиватися олігархія доти суспільство буде занепадати. І занепадаючи йти у варварство. І це буде відбуватися доти доки на планеті Земля залишиться один самий багатий олігарх, адже вони ведуть поки що духовні війни між собою, які відбуваються в різних координатах нашої планети, – сказав Іван Антонович.

– Ти, Іван Антонович, хочеш сказати, що ці три сторони буття вміщаються в одному слові – корупція, яка створює олігархів та викликає почуття власності, бажання особистого задоволення, прагнення до власті і спрямовує людину до віддаленості та відокремленості від суспільства, а в підсумку це приводить до соціального хаосу та епідемічної хвороби суспільства – Зла. Ти, Іван Антонович, прав вірно зробив свій висновок чому нині на планеті відбуваються такі війни. І я думаю, що це все буде продовжуватися аж до тих пір поки на планеті залишиться тільки один олігарх – це приватна американська Федеральна Резервна Система – «доларна компанія», яка з часом за долари, які вона друкує і контролює на ринку попита: то уменшить, то збільшить їх друк, приватизує все майно на планеті Земля. Це теж відповідь на загадкове запитання: чому на планеті Земля умножається зло, яке спонукає на війни». А, щоб знищити на планеті зло, то треба робити примусове прищеплення від зла всім людям планети так, як зараз робиться прищеплення від віспи та інших хвороб. Прищеплення треба робити теж із молекул зла створеними ферментами реплікації. А для цього треба знайшовши в мозку людини молекулу зла і по ній створити методом «Шарикової моделі» репараційні ферменти і потім по вже створеній математичній моделі і комп’ютерній програмі через вже створені нами прилади, устрої і електронно комп’ютерне устаткування завести ці ферменти в мозок та резервну частину мозка людини, – доповнив я його думку.

– Я думаю, що нині наша Раса еволюційним шляхом почала розвиватися не в тому моральному напряму – її розвиток припинився і пішов її занепад, але Раса продовжує існувати, занепадаючи. Стали все рідше народжуватися різні феномени – ясновидці та психометри, в яких резервна частина мозку повністю задіяна свідомістю і ця свідомість підсвідомо дає вказівки душі і вона їх виконує. Раніше люди завдяки резервній частині мозку управляли своїми почуттями, адже кожне почуття це особлива невидима духовна матерія, яка постійно еволюціонує, набираючи максимальний свій розвиток. Самими чутливими почуттями в природі являються почуття любові. Отже любов – це невидима духовна матерія, яка теж еволюціонує і підлягає одному і тому закону природи, а саме: матерія не появляється з нічого і не зникає просто так, а вона з одного стану матерії переходить в інший стан матерії. Такий процес еволюції відбувається теж по замкнутому колу і безперервно: любов, з одного виду матерії переходить в інший вид матерії. Любов, як кожна невидима духовна матерія складається із атомів. І так же її атоми, як і кожен атом, в природі володіє своїм полем магнетизму. Коли любов починає угасати, то це означає, що її магнітне поле ослабло і вона начинає притягуватися до любові іншої незнайомої людини, яка має сильніше магнітне поле. Кожна матерія на атомному рівні самостійно вступає в тільки їй притаманну реакцію з іншою матерією. Так же і любов як самостійна матерія на рівні атомів вступає в духовно-матеріальну невидиму реакцію й нічого не каже людям про свої матеріальні невидимі духовні почуття. Цією реакцією управляє тільки розум людини, в якої резервна частина мозку повністю задіяна свідомістю і через душу людини управляє цією духовно-матеріальною невидимою реакцією. І це відбувається завдяки можливості резервної частини мозку, і залишається для науки поки що вічною таємницею. А на запитання людей: «Куди дівається любов?». То можна відповісти тільки абстрактно – зникла у не буття, – сказав Іван Антонович

– Ти, Іван Антонович, правильно думаєш. Адже занепала наука, а сучасні вчені взагалі відрізали найбільше значиму половину людських артефактів та вчення древніх релігійних філософів, які ще тоді вчили, що вся Вселена була наповнена божественними та духовними істотами різних Рас, що з однієї Раси стала розвиватися і наша Раса. Доказом того, що наша Раса заходить у варварство є відсутність таких людей, які жили в древності і їм були притаманні різні здібності. Це були багато-чисельні і різні секти в Китаї, Сіамі, Татарії, Тибеті, Кашмірі та Британській Індії, які посвятили своє життя культивації так званих «зверх природних сил», – доповнив я його думку.

– Ну що, Микола Антонович, скажеш. Тобі, як вченому, цей фільм щось навіяв? – запитав Іван Антонович.

– Навіяв!

– А навіяв, що?

– Буду спілкуватися з душею Мішеля Нострадамуса.

– Це вже цікаво! А як саме ти, Микола Антонович, з нею будеш спілкуватися?

– А це давай ми з тобою, Іван Антонович, підемо в нашу аспірантську лабораторію і я тобі там все покажу і розкажу. Домовилися, ти згоден з моєю пропозицією?

– Згоден.

– Раз так, то поїхали додому та будемо спати, а завтра о восьмій годині ранка приїзди до мене і ми підемо в лабораторію.

На другий день ми зайшли в лабораторію і посідали в крісла.

– Іван Антонович, щоб тобі було зрозуміло, що я тобі буду показувати, щоб ти побачив, то спочатку ти повинен почути про те, що ти побачиш. А для цього я тебе підкую теоретично. Ти повинен знати, шо перш за все ми повинні відшукати з тобою душу померлої людини. А для того, щоб нам її виявити, то треба знати в якій часині тіла людини постійно мешкає душа, що вже, до нас із тобою, і зробили сучасні вчені. Сучасними вченими при дослідних експериментах установлено, що душа як окреме духовне тіло постійно знаходиться в структурній оболонці розума. А коли потрібно, то розум дає їй вказівку і вона виконує його завдання, чи то інформує розум про стан людини, побувавши в якійсь частині тіла, чи то, вийшовши із структури його духовного тіла приносить йому певну інформацію з ефіра. Розум і душа Проживаючи в одній структурній оболонці здатні сканірувати один в одного потрібну кожному інформацію. Таким чином, знаючи її адресу ми можемо з нею вийти на зв`язок і поспілкуватися. А тепер я тобі розповім як і завдяки якому приладу задіяному з електронно-комп’ютерним устаткуванням ти будеш спілкуватися. Тепер дивися. Оце кремнієвий шоломофон з перехідним кремнієвим модулем. Ми через цей кремнієвий шоломофон спілкуємося з душею. Спілкування відбувається таким чином: шоломофон одіваємо на голову. Регулюємо його, щоб кількість кремнію в ньому була тотожна кількості кремнія в коріннях волосів на твоїй голові. Це робиться ось через оцей прилад – кремнієвий регулятор. Він аморфним кремнієм доводить зміст кремнія в шоломофоні до змісту кремнія в корінні твого волосся на голові. Кремнієвий шоломофон – це технічна система. Він діє так як мобільний телефон. А мозок це біологічна система. Розмова із шоломофона через кремнієвий перехідний модуль передається по твоєму волоссі в нейрони мозка. У розмові задіяні ще такі прилади: Машина Часа; електромагнітний пошуковий ультразвуковий прилад із декількома різночастотними спектрами коливання ультразвукової хвилі та прилад магнітно-резонансної томографії по скануванню душі з виводом інформації на табло комп’ютера. Оце Машина Часа, ка знаходить в ефірі адресу душі тобто її координати. Оце електромагнітний пошуковий ультразвуковий прилад. Він сприймає в певній координаті і передає в мозок розмову через прилад магнітно-резонансної томографії по скануванню душі та ше він виводить розмову душі на табло комп’ютера. Це все виконується ще завдяки спеціалізованій комп’ютерній програмі. Ось вона знаходиться на цьому файлі в комп’ютері. А тепер ми включаємо оце електронно-комп’ютерне устаткування і цей файл. Друже, зрозумів, ?

– Дуже добре зрозумів і усвідомив. Я тепер при нагоді зайду до тебе, Микола Антонович, та підемо в лабораторію і я поспілкуюся з душею моєї мами.

В аспірантську лабораторію Харківського Національного університета прийшли молодожони Володимир Антонович Луценко – доктор фізичних наук і Олімпіада Якимівна – доктор медичних наук із подругою. Володимир Антонович працює завідуючим лабораторії. Олімпіада Якимівна працює викладачем біології в цьому ж університеті. А подруга навчається в аспірантурі на факультеті молодої науки – Біоніки. Володимир Антонович прийшов з нею, щоб показати майбутньому доктору медичних наук, як лікується сахарний діабет ефіром, застосовуючи біокоректор. Біокоректор створює вихровий потік ефіра, який створює мікрогравітацію, яка проникає в глибину тіла і, досягнувши судин розруйновує всякі новостворення на стінках судин.

– Микола Антонович, давайте познайомимося з Вами, а Ви із моєю подругою та моїм чоловіком, – запропонувала Олімпіада Якимівна.

Ми підішли до них.

– Це мій друг – Іван Антонович. А я – Микола Антонович, – представився я.

– Це – моя подруга, – Оксана Різченко. А я – Олімпіада Луценко, а оце мій чоловік – Володимир Антонович, – сказавши, Олімпіада Якимівна подала руку моєму другу.

Іван Антонович поцілував руку Олімпіаді Якимівні і, підійшовши до Оксани поцілував і їй. Я теж підійшов до них і теж поцілував їх руку.

– Володимир Антонович, а шо Ви із Олімпіадою Якимівною будете робити завтра? – запитав я.

– Завтра ж субота. Я не знаю, – відповів Анатолій Миколайович. – Олімпіада, що ми будемо робити завтра? – запитав він.

– Сходимо в парк на орелі – покатаємося. А потім підемо в кіно, – відповіла йому вона.

– Та можна після орелей сходити на річку Дніпро, покупаємося та і позагораємо, – додав він.

– Давайте зробимо групову вилазку на природу. Ти, Володимир Антонович, із Олімпіадою Якимівною та її подругою, а я із своєю дружиною та другом поїдемо в Ялту на море, – запропонував я.

– Дійсно гарна твоя, Микола Антонович, пропозиція. Поплаваємо на матрацах та позагораємо, – погодився Володимир Антонович. – Як дівчата поїдемо на море? – запитав Володимир Антонович.

Дівчата радісно погодилися і стали визначати час зустрічі.

– От і добре, Тоді до зустрічі о дев’ятій годині на залізничному вокзалі біля каси, – сказав я. І, попрощавшись із ними, ми з Іваном Антоновичем вийшли і поїхали додому.

Близькі за тематикою матеріали читати в розділі:

Пропонуємо ознайомитися з наступною публікацією автора «На Ковчезі моря. Частина 4 (Повість. на ковчезі вселеної.) / Кодована Доля | Василенко Андрій Антонович». Якщо Ви пропустили, до Вашої уваги попередня публікація «На Ковчезі науки. Частина 2 (Повість. на ковчезі еволююції.) / Кодована Доля | Василенко Андрій Антонович».


Сподобалось? Чудово? Класно? Корисно? Нецікаво та посередньо?Можливо Вас зацікавить:

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

Ваше ім`я, псевдо або @: 
Закріплений коментар
Коментар відвідувача стає доступним для ознайомлення лише з дозволу Редактора

Публікації автора Василенко Андрій Антонович

Літературні авторські твори, вірші, проза на теми: кохання, любов, життя тощо