24.04.2020 13:43
for all
99 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Правда (Львів)

Ікони на продаж, план для безбожників, знецінений червінець, митрополит Липківський на Соловках

Ікони на продаж, план для безбожників, знецінений червінець, митрополит Липківський на Соловках 30.03.1930 | № 12

Пожертви для католицького духовенства на Радянщині.

ПАТ повідомляє, що згідно з волею Св. Вітця, всі пожертви зібрані 19. березня 1930 року в костелах на богослужіннях, мають бути призначені для католицького кліру на Радянщині.

Вкрадені ікони та церковні речі підуть на продаж

До тепер большовики нищили або палили всі пограбовані ікони та церковні речі. Та тепер звернувся комісаріат торговлі до централі безбожників, щоб все те ладувати до Москви, а звідти буде комісаріат розсилати ті речі за кордон на продаж. Справою цією має зайнятися торгпредставництво в Константинополі і в Польщі.

Приготування до противеликодньої компанії в Україні.

Радянська влада в Україні наказала прокуратурі вияснити, скільки церков замкнено до тепер на підставі рішень місцевої влади, бо певно хоче знати скільки ще лишилося, щоб і решту замкнути. Одночасно професіональні союзи видали наказ своїм відділам по всій Україні, щоб енергійно взялися до боротьби зі святкуванням Великодня і передбачається заборона продажів крашанок.

Більшовики хочуть нових неспокоїв у Європі.

Більшовики, що в себе в різних околицях мають щороку голод і не дуже журяться своїми голодними, дали наиказ своїм ячейкам в європейських державах, щоб в день 1 квітня 1930 року провели по всіх головних містах великі демонстрації безробітних під кличем: „похід голоду". Найбільш звернули тут увагу на Англію, Францію й Німеччину. До ведення демонстрацій визначили найзручніших комуністичних провідників. Перший квітень має бути новою спробою комуністів здобути вулицю та вдарити на буржуазній владі.

Комуністичних агітаторів видаляють насильно з Нью-Йорка.

Начальник нью-йорської поліції оголосив, що видалять із Нью-Йорку всіх комуністичних агітаторів. А є там цієї зарази досить, бо поліція нарахувала їх аж 9 567. Більшість з них не є американські громадяни. І тільки 25 з них говорить по-англійськи.

Заяви сеймових клубів.

В часі переговорів у справі створення нового правительства в Польщі, клуби складали різні заяви. Український Клуб заявив, що стоїть на становищі самовизначення українського народу і послуговання легальними засобами в боротьбі. Українці виконують всі обов`язки, як громадяни держави, отже мають право до рівного трактування їх. Між іншим домагаються відбудови шкільництва і знесення утраквізму, заложення укр. університету у Львові, зняття з порядку денного законів про колонізацію й допомоги для укр. хліборобів через укр. організації.— Клюб ББ. заявив, що не бачить можливости створення кабінету, який міг би працювати з теперішним сеймом.

Ще один політичний процес у Великій Україні.

Ледви почався великий „монстр-процес" проти українських учених і діячів у Вел. Україні, а вже телеграми донесли, що большевицькі чекісти ви­крили нову змову проти радянської влади.

Цим разом, як заявив сам „наркомзем" України тов. Демченко, була то тайна організація, що поборювала большевицьку політику в сільському госпо­дарстві у Великій Україні. Та організація мала ніби то все робити, щоби з од­ного боку дурити большевицьку владу про дійсний стан сільського господар­ства в Україні, а з другого боку підривати повагу тої влади на селі. Одна група тої організації мала нібито зай­матися лісовими справами і старатися зберегти поміщицькі ліси. До організа­ції ніби належали вищі урядовці большевицьких сільсько-господарських і лісових державних установ, а також різні спеціалісти. Часописи нарахували 16 арештованих осіб.

Падіння радянських червінців.

Варшавські часописи повідомляють, що радянський червінець (10 рублів) в останніх днях страшенно впав так, що в Варшаві можна було його купити за 1270 зл., а контори обміну не давали за червінець більше ніж 11 зл. і 90 сотиків.

Тут треба запримітити, що біль­шовики втримують у себе примусово курс червінця на рівні з англ. фунтом стерл., а це є коло 43 золотих, а в дійсності він варта лише четвертину того.

Скільки євреїв є на світі.

На цілій земській кулі є 14, 200.000 євреїв. З цього в Європі 9, 650.000, в Аме­риці 3, 300.000, в Азії 750.000, в Африці 500.000, в Австралії 25.000. В Європі найбільше євреїв у Польщі. Тут живе їх З мільйони, або 10 відсотків усього насе­лення. Другою державною щодо кількості євреїв це США. Там теж є до 3, 000.000 євреїв, та відсотків тільки 2½ від усього населен­ня держави. Третє місце займає Радянщина. Там теж є до трьох мільйонів євреїв, що дає 2, 5 відсотків всього населен­ня Радянщини. Дальше йде Румунія.Там є 800 тисяч євреїв, 5, 2 відсотків всього населення Румунії. На п`ятому місці Угор­щина. Там євреїв до 600 тисяч.

Еміграція до Австралії.

Австралія дуже нерадо приймає до себе чужих людей. Хоч там населення рідке і на 1 квадр. кілометер не випа­дає там навіть один чоловік, та умови життя, особливо для рільників там важкі. Не раз і 10 років триває посуха. От те­пер упав там дощ, на котрий чекали аж 8 років. Щодо еміграції з Польщі, то в 1930 році може виїхати до Австралії тільки 150 осіб і то найближчі свояки замешкалих там польських підданих.

Знову революція в Китаї.

Китайські повстанці виступили про­ти уряду в Нанкіні і створили новий в Пекіні. На чолі того нового уряду став гене­рал Єн Сі Шан. Прихильники Чан Кай Ші втікли на територію посольської дільниці в Пекіні.

Український митрополит Липківський на Соловецьких островах.

Ризькі часописи повідомляють, що 80-літнього митрополита автокефальної церкви в Україні Липківського вислали большевики на Соловецькі Острови. Вислано його без суду тільки на під­ставі рішення ДПУ.

Свіжа "п`ятилітка".

АТЕ доносить про свіжу „п`ятилітку“, та цим разом не економічну, а... протирелігійну. Союз безбожників ви­робив „п`ятилітній план“ поширення діяльності союзу. Завдання плану такі: Протягом 5 років довести число безбож­ників серед дорослих до 17 мільйонів та до 18 мільйонів між молоддю у віці від 8 до 14 років.

Комуністи знищили католицьку місію в Китаї.

З Лондону повідомляють: Банда скомунізованих опришків напала на французьку католицьку місію в Тай-Пінг-Фу, що лежить між Кантоном і Гонг-Конгом. Опришки зловили о. Крокка, тортуровали його кілька годин, відтак знищили костел і дім місії, а о. Крокка забрали з собою.

В Польщі зростає безробіття.

Державний уряд посередництва і праці зареєстрував дотепер 292.459 без­робітних (в цьому числі 57.081 безро­бітних — жінок). За останній тиждень число безробітних зросло на 4.616. Тут подано тільки тих, що зголосилися, а скільки ще незголошених?

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 24.04.2020 23:36  © ... => Каранда Галина 

Співаючі в терні... Якщо не читали, то там досить докладно про життя в Австралії в ту епоху йдеться. Хороша реконструкція... 

 
 24.04.2020 22:54  Каранда Галина => © 

А для чого полякам емігрувати в Австралію??? Якщо від безробіття -то хіба на той момент саме в Австралії з цим було все супер???