02.05.2020 18:55
для всіх
123
    
  1 | 1  
 © Правда (Львів)

В путах колгоспного божевілля

PlayВ путах колгоспного божевілля

06.04.1930 | № 13

Недавно в № 10 „Правди" подали ми голос німецького професора Авгагена про недолю селянства на Радянщині. Сьогодні передаємо інший, не мен­ше поважний голос. Це стаття Павла Шеффера, довголітнього кореспондента німецького часопису „Берлінер Тагеблят“ в Москві. Шеффер поїхав тепер до Америки і з дороги вже прислав до Берліна цікаву статтю про селянську політику большевицького диктатора Ста­ліна.

В тій статті пише Шеффер, що коли Сталін почав насильно проводити колективізацію сільського господарства, то не передбачив одного.

„Він не передбачив зовсім незвичай­ного способу, котрим буде боронитися село, способу очевидно несвідомого. Се­ло покірно пішло в „колхози", знищив­ши своє нерозвинене одиничне госпо­дарство. Як сарана пішло селянство в колгоспи, домагаючися взамін за ту но­ву панщину харчування для себе. Селяни замінилися в „живий інвентар" нового пана.

Але в колхозах та сарана не знай­шла нічого окрім „головотяпства" І Сталін мусив затрубити поворот і скинути відповідальність на неповинних у нічим виконавців своїх наказів. „Успіх" колхозного руху в дійсності нікому не за­крутив голови (як каже тепер Сталін — прим. Ред.). Радше можна сказати, що через нього большевики від хаосу тіль­ки втратили голову".

Сталін, як пише Шеффер, є в меншості. Велика більшість його партії проти нього й ненавидить його, щоб не міняти запрягу під час переходу бро­ду. А цей брід можна перейти щойно через 5 місяців, коли буде зібраний з поля новий урожай.

Все питання в тому, чи добереться до того часу Сталін до берега. Партія з жа­ху замовкла. Це, як каже Шеффер, спо­кій трупа. Всяка воля, всякий почин завмерли в партії. Вона покірно спов­няє волю Сталіна. А сам Сталін став не­вільником своєї влади, він опинився в путах розпочатого ним божевілля. На­зад йому вороття нема. Проти нього всі, проти нього реальна дійсність. За ним тільки „З томи (книжки) Маркса і 22 томи творів Леніна".

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!