21.08.2022 16:52
18+
105
    
  1 | 1  
 © Іван Петришин

Шось ми так

з рубрики / циклу «вірші українською мовою»


Шось ми так (західно-українска мова)

Шось ми так,

Якби маркотні,

То падав дорщ,

А то - вже нє,

Блудят мислі в гулуві самотні,

Шось ся злит на мени корщ-

Чи ши далі були дорщ?

Люди ходят туда-сюда,

В когусь - радисьць, нибіда.

Хтось ся пудивив на мени,

Я ся пудивив на когусь,

Хтось руссівся с свойом торбом,

Хочи, шуби хтось хтів всісти,

Так чикаї на скандал,

А скандалу ся ни стало,

Чи віт того злисьць прупала?

А, чи злосьці було мало?

То - пулітика шуденна,

Кожна тварина типер- навчена,

Хлопчик плачи- що за сцена?

Тато хлопчика спукоїт-

Що той тато ` му накоїв?

Хлопчик той дістав аш сьльохи,

Али- нє! Спинився трохи,

Сьльохи знов ни пумугли,

Далі їди і шось дума,

Вже биз сьліз, вже биз шуму.

Мулудик біжить на потях,

Фіртку він відкрити ни можи,

Я відкрив, а він прускочив,

Він, напевно, шось дужи хочи.

Хтось снує пу платформі

Взат- впирет, взат- впирет,

Потях набирає лет.

Всі - в вагоні, всі - в вагоні,

П`єкні, сильні, як ті коні,

Вірні, вірні, як субаки,

Ніжні, ніжні, як кутята,

Сестра дивится на брата,

Брат ся дивит на систру,

Чуш-чух- чуx, і - ру-ру-ру.

Їван ПитришинСША, 8.21.2022

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!