08.01.2019 17:31
для всіх
1760
    
  2 | 2  
 © Народна Творчість

Ой сів Христос вечеряти

PlayОй сів Христос вечеряти

Варіант 1: Ой сів Христос вечеряти


Ой сів Христос вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір!


Прийшла до Його Божая Мати.

Приспів

Оддай, Сину, райськії ключі

Приспів

Одімкнути рай і пекло, 

Приспів

Випустити грішні душі.

Приспів

Тільки не випустити однієї душі, 

Приспів

Що отця й матір та налаяла.

Приспів

Не налаяла, а подумала.

Приспів


Варіант 2: Ой в Єрусалимі рано задзвонили


Ой в Єрусалимі рано задзвонили, 


Приспів:

Щедрий вечір та добрий вечір,

Та добрим людям на здоровля!


Ой сів Христос та вечеряти, 

Приспів

Прийшла до його та Божая Мати.

Приспів

– Сідай, сідай. Мати, з нами вечеряти!

Приспів

– Ой спасибі, Синку, за цю вечеринку!

Приспів

Ой дай мені, Синку, золотії ключі, 

Приспів

Треба рай і пекло та й поодмикати, 

Приспів

Праведнії душі та й повипускати.

Приспів

Тільки отієї та й не випускати, 

Приспів

Що у п’ятниченьку рано поснідала, 

Приспів

А в неділеньку рано проспівала, 

Приспів

Що рідную неньку та й налаяла, 

Приспів

Ще й не налаяла, тільки подумала.

Приспів


Варіант 3: Ой за столом, за престолом


Ой за столом, за престолом.


Приспів:

Щедрий вечір

Добрим людям

На весь вечір!


Як сів Христос вечеряти.

Приспів

Прийшла к йому Божая Мати:

Приспів

Подай, Сину, золотії ключі, 

Приспів

Одімкнути рай і пекло, 

Приспів

Випустити праведні душі.

Приспів

Одну душу не випущу.

Приспів

Одна душа найгрішніша, 

Приспів

Отця, неньку налаяла.

Приспів

Не так вона налаяла, 

Приспів

А думкою подумала.

Приспів

І ще гірше согрішила, 

Приспів

Що в п’ятінку проспівала, 

Приспів

В суботоньку не вмивалась.

Добрий вечір!

З Святим вечором

Будьте здорові!


Варіант 4: Ой сів сам Христос та й вечеряти


Ой сів сам Христос та й вечеряти, 

Входить до него божая Мати.

"Ой дай ми, сину, від пекла ключі, 

Повипускати всі грішні душі."

"Ой на ж ти, мамко, від пекла ключі, 

Повипускати всі грішнії душі.

Лиш одну душу ба й не пускати, 

Що зневажала вітця та й мати, 

Що зневажала, словом вкорила, 

Словом вкорила, судом всудила, 

Ще й другу душу ба й не пускати, 

Що не приймала бідного в хату, 

Що не приймала, не приоділа, 

Нікому добра не приобріла.

Ще й трету душу ба й не пускати, 

Що йшла фальшивим сьвідком сьвідчити.

Тим тром на віки в пеклі горіти, 

В пеклі горіти, в смолах кипіти."


Варіант 5: Ой сів Христос до нас вечеряти


Ой сів Христос до нас вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоровія.


– Ой сідай же, мати, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасибо, синку, за цю вечеринку.

Приспів

Ой дай мені, синку, та райськіє ключі.

Приспів

Ой да одімкнути та і рай, і пекло.

Приспів

Ой повипускати та райськіє душі.

Приспів

Одну грішну душу та й не випускати.

Приспів

Вона й неньку й батька та й да налаяла.

Приспів

Вона не лаяла – тільки подумала.

Приспів

Вона не думала – тільки погадала.

Приспів


Варіант 6: Ой сів Христос та вечеряти


Ой сів Христос та вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, щедрий вечір!


– Ой сідай, ненько, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасибо, синку, за цю вечерінку.

Приспів

Ой дай, синку, та райськіє ключі.

Приспів

Та й поодмикати рай і пекло.

Приспів

Та й повипускати всі праведні душі.

Приспів

Ой однії душу та й не відпускати.

Приспів

Ой одна же душа тяжко согрешила.

Приспів

Ой отца і неньку та й налаяла.

Приспів

Вона не налаяла – тілько подумала.

Приспів

Тілько подумала – та й то в пекло впала.

Приспів


Варіант 7: Ой сів Христос та й вечеряти


Ой сів Христос та й вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір.


Прийшла к йому та Божая мати.

Приспів

– Сідай, мати, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасиба, синку, за цю вечіринку.

Приспів

– Ой дай, синку, та райськіє ключі.

Приспів

Одімкнути та рай і пекло.

Приспів

Ой випустим та райськіє душі.

Приспів

Одну душу та й не випускати.

Приспів

Одна душа та согрешила.

Приспів

Вона неньку та й налаяла.

Приспів

Вона не лаяла, тільки подумала.

Приспів

Вона не думала, тільки погадала.

Приспів


Варіант 8: Та й сів Сус Христос до нас вечеряти


Та й сів Сус Христос до нас вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.


Та прийшла до його та й Божая мати.

Приспів

– Ой сідай, мати, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасибо, синку, за ту вечеринку.

Приспів

Ой подай, синку, та райськіє ключі.

Приспів

Та поодмикати всі раї та пекли.

Приспів

Та й повипускати всі праведні душі.

Приспів

А одною душу та й не випускати.

Приспів

А отая душа многа согрешила.

Приспів

Вона батька, матєр та й налаяла.

Приспів

– А я ж не лаяла – тільки подумала.

Приспів


Варіант 9: Ой сів Христос та й вечеряти


Ой сів Христос та й вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір!

Щедрий вечір, ой, добрий вечір!


Та й прийшла до його та Божая мати.

Приспів

– Та сідай, мати, до нас вечеряти.

Приспів

– А спасіба, синку, за цю вечерінку.

Приспів

Та дай мені, синку, та райськіє ключі.

Приспів

Та й пойодмикати всі рая і пекли.

Приспів

Та й повипускати всі праведні душі.

Приспів

Ай одну же душу та й не випускати.

Приспів

Бо та же й душа дуже согрешила.

Приспів

Та й отця же й неньку та й налаяла.

Приспів

Вона же не лаяла, тільки подумала.

Приспів

Сама ця же думка та більше лайки.

Приспів


Варіант 10: Та сів Христос та вечеряти


Ой сів Христос та вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечер, добрий вечер,

Добрим людям на здоров’я.


Прийшла до його Божая мати.

Приспів

– Сідай, мати, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасибо, синку, за цю ж вечеринку.

Приспів

Ой дай, сину, райські ключі.

Приспів

Одімкнути рай і пекло.

Приспів

Випустити праведні душі.

Приспів

А й однії та й не випускати.

Приспів

Вона й душа согрешила.

Приспів

Отца й неньку та налаяла.

Приспів

Вона не лаяла – тільки подумала.

Приспів

А та думка та гірше лайки.

Приспів

Щедрий вечер!


Варіант 11: Ой сів Христос та й вечеряти


Ой сів Христос та й вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.


Та прийшла же к йому та рідная мати.

Приспів

– Ой сідайте, мамо, до нас вечеряти.

Приспів

– Ой спасибі, синку, за ту й вечерінку.

Приспів

– Та дайте же, мамку, та райські ключі.

Приспів

Та й поотпускати та праведні душі.

Приспів

Та одну же душу та й не випускати.

Приспів

Та й та же душа, вона ж согрешила.

Приспів

Та вона же неньку, вона прогнівила.

Приспів

Вона й не грешила, тільки подумала.

Приспів

А ота же думка та гірше же лайки.

Приспів


Варіант 12: Що за столом, що за престолом


Що за столом, що за престолом.


Приспів:

Щедрий вечір! (2 рази)


Ой сів Христос та вечеряти.

Приспів

Божая Мати вечерять носила.

Приспів

Вечерять носила, Сина просила:

Приспів

"Ой дай, Сину, золоті ключі, 

Приспів

Одімкнути рай і пекло

Приспів

Та й повипускати всі праведні душі.

Приспів

Однієї та й не випускати.

Приспів

Одна душа сильно согрішила, 

Приспів

Отця, неньку та й налаяла.

Приспів

Вона не лаяла, тільки подумала.

Приспів

Тільки подумала та й то согрішила."

Приспів

Добрий вечір!


Варіант 13: Як сів Христос та вечеряти


Як сів Христос та вечеряти.


Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!


Прийшла к йому Божая Мати:

Приспів

– Сідай, Мати, та вечеряти.

Приспів

– Я не хочу з вами вечеряти.

Приспів

Оддай, Сину, райські ключі.

Приспів

Одімкнути рай і пекло.

Приспів

Випустити всі правидні душі.

Приспів

Одну душу не випускати.

Приспів

Одна душа та й согрішила.

Приспів

Вона неньку та й налаяла.

Приспів

Вона її не налаяла, 

Приспів

Не налаяла – подумала, 

Приспів

Подумала, та й у пеклі стала.

Приспів

Те думання – гірше лаяння.

Приспів


Варіант 14: Ой сів Христос вечеряти


Ой сів Христос вечеряти, 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Пришла до Нього Божа Мати, 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Ой, дай, Сину, райські ключі -

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Одімкнути рай і пекло, 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Випустити грішні душі.

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Одні си не пускати:

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Що налаяла отца й матір, 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!


Не налаяла, а подумала.

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Добрим людям на здоров`я!

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 08.01.2019 18:04  Каранда Галина => © 

Ніколи не чула жодного з варіантів.
Четвертий найбільш повний, тільки в ньому аж 3 гріхи. Цікаво - хто був першим автором? Чиясь ображена мати?? А народ так підхопив - значить, тема актуальна... Суспільство вивело п`яту заповідь на перше місце, виявляється.
Цікаво взагалі. Не знала, наприклад, що в п`ятницю співати не можна)