21.07.2020 23:23
for all
1135 views
    
rating 5 | 7 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу 2020-2021 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2020-2021 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 7 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 70 (2 години на тиждень). Календарний план включає 5 тематичних оцінок, 5 контрольних та 12 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(70 годин, 2 години в тиждень, 4 години - резерв)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Вступ

1

Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

https://probapera.org/publication/13/54309/fizyka-kabinet-pravyla-bezpeky.html

Розділ І. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

2

Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

https://probapera.org/publication/13/54310/fizyka-nauka-pro-pryrodu.html

3

Будова речовини. Молекули. Атоми

https://probapera.org/publication/13/54311/budova-rechovyny-molekuly-atomy.html

4

Наукові методи вивчення природи

https://probapera.org/publication/13/54312/naukovi-metody-vyvchennya-pryrody.html

5

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань

https://probapera.org/publication/13/54316/fizychni-velychyny.html

6

Лабораторна робота №1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

7

Лабораторна робота №2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

8

Лабораторна робота №3. Вимірювання розмірів малих тіл

9

Узагальнення та систематизація знань по темі «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

10

Захист навчальних проектів по темі «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Розділ ІІ. Механічний рух

Частина 1. Прямолінійний рух

11

Механічний рух. Відносність руху

12

Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

13

Рівномірний рух. Швидкість руху

14

Розв’язування задач

15

Графіки рівномірного руху

16

Розв’язування задач

17

Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

18

Розв’язування задач

19

Контрольна робота №1

Частина 2. Рівномірний рух по колу. Коливальний рух

20

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

21

Лабораторна робота №4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

22

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

23

Лабораторна робота №5. Дослідження коливань нитяного маятника

24

Розв’язування задач

25

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічний рух»

26

Контрольна робота по темі «Механічний рух»

27

Захист навчальних проектів по темі «Механічний рух»

Розділ ІІІ. Взаємодія тіл. Сила

Частина 1. Сили. Види сил

28

Явище інерції

29

Інертність тіла. Маса як міра інертності

30

Лабораторна робота №6. Вимірювання мас тіл способом зважування

31

Густина. Одиниця густини

32

Лабораторна робота №7. Вимірювання густини твердого тіла та рідини

33

Розв’язування задач

34

Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

35

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

36

Лабораторна робота №8. Дослідження пружних властивостей тіл

37

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

38

Тертя. Сила тертя

39

Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

40

Узагальнення та систематизація знань по темі «Взаємодія тіл. Сили. Види сил»

41

Контрольна робота по темі «Взаємодія тіл. Сили. Види сил»

Частина 2. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

42

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

43

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

44

Гідростатичний тиск

45

Атмосферний тиск. Барометри

46

Сполучені посудини. Манометри

https://probapera.org/publication/13/53429/spolucheni-posudyny.html

47

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

https://probapera.org/publication/13/53432/zakon-arhimeda.html

48

Умови плавання тіл

https://probapera.org/publication/13/53587/umovy-plavannya-til.html

49

Лабораторна робота №10. З’ясування умов плавання тіла

50

Судноплавство та повітроплавання

51

Узагальнення та систематизація знань по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

52

Контрольна робота по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

53

Захист навчальних проектів по темі «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Розділ ІV. Механічна робота та енергія

54

Механічна робота. Одиниці роботи

https://probapera.org/publication/13/53621/mehanichna-robota.html

55

Потужність

https://probapera.org/publication/13/53678/potuzhnist.html

56

Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія

https://probapera.org/publication/13/53713/mehanichna-enerhiya.html

57

Закон збереження і перетворення механічної енергії

https://probapera.org/publication/13/53714/zakon-zberezhennya.html

58

Розв’язування задач

59

Момент сили. Умови рівноваги важеля.

https://probapera.org/publication/13/53804/moment-syly.html

60

Лабораторна робота №11. З’ясування умови рівноваги важеля

https://probapera.org/publication/13/53819/lr-umovy-rivnovahy-vazhelya.html

61

Рухомий та нерухомий блоки

https://probapera.org/publication/13/53961/ruhomyj-neruhomyj-bloky.html

62

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

https://probapera.org/publication/13/53999/prosti-mehanizmy-kkd.html

63

Лабораторна робота №12. Визначення ККД похилої площини

https://probapera.org/publication/13/54088/lr-vyznachennya-kkd.html

64

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічна робота та енергія»

65

Контрольна робота по темі «Механічна робота та енергія»

66

Захист навчальних проектів по темі «Механічна робота та енергія»

67-70

Резерв2020


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись