07.08.2020 00:00
for all
4431 views
    
rating 5 | 11 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу 2021-2022 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 6 тематичних оцінок, 6 контрольних та 7 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(105 годин, 3 години в тиждень)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Розділ І. Магнітне поле

1

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

https://probapera.org/publication/13/54391/mahnitni-yavyscha.html

2

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

https://probapera.org/publication/13/54400/induktsiya-mahnitnoho-polya.html

3

Магнітне поле провідника зі струмом

https://probapera.org/publication/13/54410/mahnitne-pole-pravylo-sverdlyka.html

4

Розв’язування задач з теми: Магнітне поле провідника зі струмом

https://probapera.org/publication/13/54416/zadachi-pravylo-sverdlyka.html

5

Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54420/syla-ampera.html

6

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54442/zadachi-syla-ampera.html

7

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54451/zadachi-syla-ampera-2.html

8

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

https://probapera.org/publication/13/54458/mahnitni-vlastyvosti-rechovyny.html

9

Електромагніти та їх застосування

https://probapera.org/publication/13/54464/elektromahnity.html

10

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/54729/zadachi-elektromahnity.html

11

Лабораторна робота № 1 «Складання та випробування електромагніта»

12

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

https://probapera.org/publication/13/54941/elektrodvyhuny.html

13

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

https://probapera.org/publication/13/54968/yavysche-elektromahnitnoji-induktsiji.html

14

Лабораторна робота № 2 «Спостереження явища електромагнітної індукції»

15

Узагальнення та систематизація знань по темі «Магнітне поле»

16

Розв’язування задач

17

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

18

Захист навчальних проектів по темі «Магнітне поле»

Розділ ІІ. Світлові явища

19

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

https://probapera.org/publication/13/55033/svitlovi-yavyscha.html

20

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

https://probapera.org/publication/13/55039/zakon-pryamolinijnoho-poshyrennya-svitla.html

21

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55119/zadachi-pryamolinijne-poshyrennya-svitla.html

22

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

https://probapera.org/publication/13/55126/zakony-vidbyvannya-svitla.html

23

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55146/zadachi-zakony-vidbyvannya-svitla.html

24

Лабораторна робота № 3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

25

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

https://probapera.org/publication/13/55209/zakony-zalomlennya-svitla.html

26

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55242/zadachi-zakony-zalomlennya-svitla.html

27

Лабораторна робота № 4 «Дослідження заломлення світла»

28

Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

https://probapera.org/publication/13/55304/dyspersiya-svitla.html

29

Лінзи. Оптична сила лінзи

https://probapera.org/publication/13/55310/linzy-optychna-syla-linzy.html

30

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

https://probapera.org/publication/13/55323/pobudova-zobrazhennya-u-linzah.html

31

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55333/zadachi-formula-tonkoji-linzy.html

32

Лабораторна робота № 5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

https://probapera.org/publication/13/55341/lr-vyznachennya-fokusnoji-vidstani.html

33

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

https://probapera.org/publication/13/55369/oko-zir-okulyary.html

34

Узагальнення та систематизація знань по темі «Світлові явища»

35

Розв’язування задач

36

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

37

Захист навчальних проектів по темі «Світлові явища»

Розділ ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі

38

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

39

Розв’язування задач

40

Звукові хвилі. Інфразвук та ультразвук

41

Лабораторна робота № 6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

42

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

43

Шкала електромагнітних хвиль

44

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

45

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічні та електромагнітні хвилі»

46

Розв’язування задач

47

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

48

Захист навчальних проектів по темі «Механічні та електромагнітні хвилі»

Розділ ІV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

49

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

https://probapera.org/publication/13/55663/suchasna-model-atoma.html

50

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

https://probapera.org/publication/13/55684/radioaktyvnist.html

51

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

https://probapera.org/publication/13/55692/aktyvnist-radioaktyvnoji-rechovyny.html

52

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55722/zadachi-aktyvnist-radioaktyvnoji-rechovyny.html

53

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

https://probapera.org/publication/13/55762/jonizatsijna-diya-radiacija.html

54

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/55771/zadachi-jonizatsijna-diya.html

55

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

https://probapera.org/publication/13/55826/lantsyuhova-yaderna-reaktsiya.html

56

Розв’язування задач

57

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

https://probapera.org/publication/13/55902/atomna-enerhetyka-ukrajiny.html

58

Узагальнення та систематизація знань по темі «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

59

Розв’язування задач

60

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

61

Захист навчальних проектів по темі «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І

62

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

63

Розв’язування задач

64

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

65

Розв’язування задач

66

Розв’язування задач

67

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

68

Другий закон Ньютона

69

Розв’язування задач

70

Розв’язування задач

71

Третій закон Ньютона

72

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

https://probapera.org/publication/13/53479/zakon-vsesvitnoho-tyazhinnya.html

73

Розв’язування задач з теми: Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

https://probapera.org/publication/13/53488/zadachi-zakon-vsesvitnoho-tyazhinnya.html

74

Рух тіла під дією сили тяжіння

https://probapera.org/publication/13/53501/ruh-pid-dijeyu-syly-tyazhinnya.html

75

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого вертикально

https://probapera.org/publication/13/53552/zadachi-ruh-tila-kynutoho-vertykalno.html

76

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого горизонтально

https://probapera.org/publication/13/53564/zadachi-ruh-tila-kynutoho-horyzontalno.html

77

Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53589/ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl.html

78

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53624/zadachi-ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl.html

79

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53636/zadachi-ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl-2.html

80

Розв’язування задач

81

Узагальнення та систематизація знань по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І»

82

Розв’язування задач

83

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І»

Розділ VІ. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ

84

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

https://probapera.org/publication/13/53668/impuls.html

85

Розв’язування задач з теми: Взаємодія тіл. Імпульс

https://probapera.org/publication/13/53720/zadachi-impuls.html

86

Розв’язування задач з теми: Закон збереження імпульсу

https://probapera.org/publication/13/53729/zadachi-zakon-zberezhennya-impulsu.html

87

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

https://probapera.org/publication/13/53743/reaktyvnyj-ruh.html

88

Розв’язування задач

89

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

https://probapera.org/publication/13/53806/zastosuvannya-zakoniv-zberezhennya.html

90

Розв’язування задач з теми: Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

https://probapera.org/publication/13/53817/zadachi-zakony-zberezhennya.html

91

Розв’язування задач

92

Лабораторна робота № 7 «Вивчення закону збереження механічної енергії»

https://probapera.org/publication/13/53818/lr-vyvchennya-zakonu-zberezhennya.html

93

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

https://probapera.org/publication/13/53933/fundamentalni-vzajemodiji.html

94

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

https://probapera.org/publication/13/53939/evolyutsiya-svitu.html

95

Узагальнення та систематизація знань по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ»

96

Розв’язування задач

97

Розв’язування задач

98

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ»

99

Захист навчальних проектів по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження»

100

Захист навчальних проектів по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ VІІ. Фізика та екологія

101

Фізика та екологія

https://probapera.org/publication/13/54040/fizyka-ta-ekolohiya.html

102

Альтернативні джерела енергії

https://probapera.org/publication/13/54090/alternatyvni-dzherela-enerhiji.html

103

Екологічні проблеми в Україні, пов’язані з енергетикою

104

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

105

Підсумковий урок


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись