07.08.2020 00:00
for all
1886 views
    
rating 5 | 9 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу 2020-2021 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2020-2021 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 6 тематичних оцінок, 6 контрольних та 7 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(105 годин, 3 години в тиждень)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Повторення

1

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 8. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

2

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 8. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

3

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 8. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

4

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 8. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

Розділ І. Магнітне поле

5

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

https://probapera.org/publication/13/54391/mahnitni-yavyscha.html

6

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

https://probapera.org/publication/13/54400/induktsiya-mahnitnoho-polya.html

7

Магнітне поле провідника зі струмом

https://probapera.org/publication/13/54410/mahnitne-pole-pravylo-sverdlyka.html

8

Розв’язування задач з теми: Магнітне поле провідника зі струмом

https://probapera.org/publication/13/54416/zadachi-pravylo-sverdlyka.html

9

Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54420/syla-ampera.html

10

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54442/zadachi-syla-ampera.html

11

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера

https://probapera.org/publication/13/54451/zadachi-syla-ampera-2.html

12

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

https://probapera.org/publication/13/54458/mahnitni-vlastyvosti-rechovyny.html

13

Електромагніти та їх застосування

https://probapera.org/publication/13/54464/elektromahnity.html

14

Розв’язування задач

15

Лабораторна робота № 1 «Складання та випробування електромагніта»

16

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

17

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

18

Лабораторна робота № 2 «Спостереження явища електромагнітної індукції»

19

Узагальнення та систематизація знань по темі «Магнітне поле»

20

Розв’язування задач

21

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

22

Захист навчальних проектів по темі «Магнітне поле»

Розділ ІІ. Світлові явища

23

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

24

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

25

Розв’язування задач

26

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

27

Розв’язування задач

28

Лабораторна робота № 3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

29

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

30

Розв’язування задач

31

Лабораторна робота № 4 «Дослідження заломлення світла»

32

Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

33

Лінзи. Оптична сила лінзи

34

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

35

Розв’язування задач

36

Лабораторна робота № 5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

37

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

38

Узагальнення та систематизація знань по темі «Світлові явища»

39

Розв’язування задач

40

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

41

Захист навчальних проектів по темі «Світлові явища»

Розділ ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі

42

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

43

Звукові хвилі. Інфразвук та ультразвук

44

Лабораторна робота № 6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

45

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

46

Шкала електромагнітних хвиль

47

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

48

Узагальнення та систематизація знань по темі «Механічні та електромагнітні хвилі»

49

Розв’язування задач

50

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

51

Захист навчальних проектів по темі «Механічні та електромагнітні хвилі»

Розділ ІV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

52

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

53

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

54

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

55

Розв’язування задач

56

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

57

Розв’язування задач

58

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

59

Розв’язування задач

60

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

61

Узагальнення та систематизація знань по темі «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

62

Розв’язування задач

63

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

64

Захист навчальних проектів по темі «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І

65

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

66

Розв’язування задач

67

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

68

Розв’язування задач

69

Розв’язування задач

70

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

71

Другий закон Ньютона

72

Розв’язування задач

73

Третій закон Ньютона

74

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

https://probapera.org/publication/13/53479/zakon-vsesvitnoho-tyazhinnya.html

75

Розв’язування задач з теми: Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

https://probapera.org/publication/13/53488/zadachi-zakon-vsesvitnoho-tyazhinnya.html

76

Рух тіла під дією сили тяжіння

https://probapera.org/publication/13/53501/ruh-pid-dijeyu-syly-tyazhinnya.html

77

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого вертикально

https://probapera.org/publication/13/53552/zadachi-ruh-tila-kynutoho-vertykalno.html

78

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією сили тяжіння, кинутого горизонтально

https://probapera.org/publication/13/53564/zadachi-ruh-tila-kynutoho-horyzontalno.html

79

Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53589/ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl.html

80

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53624/zadachi-ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl.html

81

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

https://probapera.org/publication/13/53636/zadachi-ruh-pid-dijeyu-kilkoh-syl-2.html

82

Розв’язування задач

83

Узагальнення та систематизація знань по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І»

84

Розв’язування задач

85

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І»

Розділ VІ. Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ

86

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

https://probapera.org/publication/13/53668/impuls.html

87

Розв’язування задач з теми: Взаємодія тіл. Імпульс

https://probapera.org/publication/13/53720/zadachi-impuls.html

88

Розв’язування задач з теми: Закон збереження імпульсу

https://probapera.org/publication/13/53729/zadachi-zakon-zberezhennya-impulsu.html

89

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

https://probapera.org/publication/13/53743/reaktyvnyj-ruh.html

90

Розв’язування задач

91

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

https://probapera.org/publication/13/53806/zastosuvannya-zakoniv-zberezhennya.html

92

Розв’язування задач з теми: Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

https://probapera.org/publication/13/53817/zadachi-zakony-zberezhennya.html

93

Лабораторна робота № 7 «Вивчення закону збереження механічної енергії»

https://probapera.org/publication/13/53818/lr-vyvchennya-zakonu-zberezhennya.html

94

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

https://probapera.org/publication/13/53933/fundamentalni-vzajemodiji.html

95

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

https://probapera.org/publication/13/53939/evolyutsiya-svitu.html

96

Узагальнення та систематизація знань по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ»

97

Розв’язування задач

98

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ»

99

Захист навчальних проектів по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження»

100

Захист навчальних проектів по темі «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ VІІ. Фізика та екологія

101

Фізика та екологія

https://probapera.org/publication/13/54040/fizyka-ta-ekolohiya.html

102

Альтернативні джерела енергії

https://probapera.org/publication/13/54090/alternatyvni-dzherela-enerhiji.html

103

Екологічні проблеми в Україні, пов’язані з енергетикою

104

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

105

Підсумковий урок

>2020


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись