28.07.2020 21:56
для всіх
5163
    
  16 | 16  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу 2023-2024 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2023-2024 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 8 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 70 (2 години на тиждень). Календарний план включає 4 тематичні оцінки, 4 контрольних та 5 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

Посилання для скачування на оновлений календарно-тематичний план знаходиться під таблицею.

(70 годин, 2 години в тиждень)

 

Проскрольте таблицю вліво →

№ уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Розділ І. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1

Тепловий стан. Температура та її вимірювання.

https://probapera.org/publication/13/54338/teplovyj-stan-temperatura.html

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

https://probapera.org/publication/13/54343/zalezhnist-rozmiriv-til-vid-temperatury.html

3

Внутрішня енергія.

https://probapera.org/publication/13/54348/vnutrishnya-enerhiya.html

4

Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

https://probapera.org/publication/13/54351/sposoby-zminy-vnutrishnoji-enerhiji.html

5

Теплопровідність.

https://probapera.org/publication/13/54358/teploprovidnist.html

6

Конвекція.

https://probapera.org/publication/13/54366/konvektsiya.html

7

Випромінювання.

https://probapera.org/publication/13/54387/vyprominyuvannya.html

8

Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження.

https://probapera.org/publication/13/54688/pytoma-teplojemnist-kilkist-teploty.html

9

Розв’язування задач.

https://probapera.org/publication/13/54704/zadachi-pytoma-teplojemnist-kilkist-teploty.html

10

Тепловий баланс.

https://probapera.org/publication/13/54707/teplovyj-balans.html

11

Розв’язування задач.

https://probapera.org/publication/13/54722/zadachi-teplovyj-balans.html

12

Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури».

13

Лабораторна робота № 2 «Визначення питомої теплоємності речовини».

14

Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».

15

Контрольна робота № 1 з теми «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».

Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

16

Аналіз контрольної роботи. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.

https://probapera.org/publication/13/55264/ahrehatnyj-stan-rechovyny-nanomaterialy.html

17

Плавлення і кристалізація.

https://probapera.org/publication/13/55272/plavlennya-ta-krystalizatsiya.html

18

Питома теплота плавлення.

https://probapera.org/publication/13/55297/pytoma-teplota-plavlennya.html

19

Розв’язування задач.

20

Випаровування та конденсація.

21

Розв’язування задач.

22

Кипіння. Питома теплота пароутворення.

23

Розв’язування задач.

24

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.

25

Розв’язування задач.

26

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

27

Деякі види теплових двигунів.

28

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

29

Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

30

Контрольна робота № 2 з теми «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».

31

Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища»

32

Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища»

Розділ ІІ. Електричні явища

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

33

Електричний заряд. Електрична взаємодія.

https://probapera.org/publication/13/55539/elektrychnyj-zaryad.html

34

Електричне поле.

https://probapera.org/publication/13/55611/elektrychne-pole.html

35

Механізм електризації. Електроскоп.

https://probapera.org/publication/13/55619/mehanizm-elektryzatsiji.html

36

Закон Кулона.

https://probapera.org/publication/13/55636/zakon-kulona.html

37

Розв’язування задач.

38

Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму.

https://probapera.org/publication/13/55868/elektrychnyj-strum.html

39

Джерело електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.

40

Розв’язування задач.

41

Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр.

42

Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр.

43

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

44

Розв’язування задач.

45

Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати.

46

Розв’язування задач.

47

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра».

48

Послідовне з’єднання провідників.

49

Лабораторна робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53527/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola.html

50

Розв’язування задач.

51

Паралельне з’єднання провідників.

52

Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53623/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola-2.html

53

Розв’язування задач.

54

Розв’язування задач по темі змішаного з’єднання провідників

55

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».

56

Контрольна робота № 3 з теми «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».

Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

57

Робота і потужність електричного струму.

https://probapera.org/publication/13/53654/robota-potuzhnist-strumu.html

58

Розв’язування задач.

59

Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.

https://probapera.org/publication/13/53716/zakon-dzhoulya-lentsa.html

60

Розв’язування задач.

https://probapera.org/publication/13/53747/zadachi-zakon-dzhoulya-lentsa.html

61

Електричний струм у металах.

62

Електричний струм в електролітах.

63

Розв’язування задач.

64

Застосування електролізу.

65

Розв’язування задач.

66

Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів.

https://probapera.org/publication/13/53845/strum-u-hazah.html

67

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».

68

Контрольна робота № 4 з теми «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».

69

Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища»

70

Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища»2023-2024 н. р.


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 29.07.2021 12:43  lyba.vasilivnа => © 

Дякую!

 28.07.2020 22:42  Каранда Галина => © 

Велика праця... я так розумію, що поступово ссилками заповниться кожний урок. І буде таке для всіх класів... Схиляюся. Чесно.
Шкода, що все це анонімно й безоплатно. Робота дійсно кропітка.