28.07.2020 21:56
for all
1564 views
    
rating 5 | 10 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу 2020-2021 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2020-2021 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 8 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 70 (2 години на тиждень). Календарний план включає 4 тематичні оцінки, 4 контрольних та 5 лабораторних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(70 годин, 2 години в тиждень)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Повторення


1


Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 7. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»


2


Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 7. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»


3


Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 7. Механічна робота та енергія»


4


Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 7. Механічна робота та енергія»


Розділ І. Теплові явища


Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача


5


Тепловий стан. Температура та її вимірювання.

https://probapera.org/publication/13/54338/teplovyj-stan-temperatura.html

6


Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

https://probapera.org/publication/13/54343/zalezhnist-rozmiriv-til-vid-temperatury.html

7


Внутрішня енергія.

https://probapera.org/publication/13/54348/vnutrishnya-enerhiya.html

8


Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

https://probapera.org/publication/13/54351/sposoby-zminy-vnutrishnoji-enerhiji.html

9


Теплопровідність.

https://probapera.org/publication/13/54358/teploprovidnist.html

10


Конвекція.

https://probapera.org/publication/13/54366/konvektsiya.html

11


Випромінювання.

https://probapera.org/publication/13/54387/vyprominyuvannya.html

12


Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження.


13


Розв’язування задач.


14


Тепловий баланс.


15


Розв’язування задач.


16


Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури».


17


Лабораторна робота № 2 «Визначення питомої теплоємності речовини».


18


Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».


19


Контрольна робота № 1 з теми «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».


Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни


20


Аналіз контрольної роботи. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.


21


Плавлення і кристалізація.


22


Питома теплота плавлення.


23


Розв’язування задач.


24


Випаровування та конденсація.


25


Розв’язування задач.


26


Кипіння. Питома теплота пароутворення.


27


Розв’язування задач.


28


Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.


29


Розв’язування задач.


30


Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.


31


Деякі види теплових двигунів.


32


Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.


33


Узагальнення та систематизація знань по темі «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».


34


Контрольна робота № 2 з теми «Теплові явища. Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни».


35


Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища»


36


Захист навчальних проектів по темі «Теплові явища»


Розділ ІІ. Електричні явища


Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм


37


Електричний заряд. Електрична взаємодія.


38


Електричне поле.


39


Механізм електризації. Електроскоп.


40


Закон Кулона.


41


Розв’язування задач.


42


Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму.


43


Джерело електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.


44


Розв’язування задач.


45


Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр.


46


Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр.


47


Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати.


48


Розв’язування задач.


49


Лабораторна робота № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра».


50


Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

https://probapera.org/publication/13/53480/poslidovne-paralelne.html

51


Лабораторна робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53527/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola.html

52


Розв’язування задач.


53


Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

https://probapera.org/publication/13/53623/lr-doslidzhennya-elektrychnoho-kola-2.html

54


Розв’язування задач.


55


Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».


56


Контрольна робота № 3 з теми «Електричні явища. Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм».


Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах


57


Робота і потужність електричного струму.

https://probapera.org/publication/13/53654/robota-potuzhnist-strumu.html

58


Розв’язування задач.


59


Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Запобіжники.

https://probapera.org/publication/13/53716/zakon-dzhoulya-lentsa.html

60


Розв’язування задач.

https://probapera.org/publication/13/53747/zadachi-zakon-dzhoulya-lentsa.html

61


Електричний струм у металах.


62


Електричний струм у рідинах.


63


Розв’язування задач.


64


Застосування електролізу.


65


Електричний струм у газах.

https://probapera.org/publication/13/53845/strum-u-hazah.html

66


Види самостійних газових розрядів.


67


Узагальнення та систематизація знань по темі «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».


68


Контрольна робота № 4 з теми «Електричні явища. Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах».


69


Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища»


70


Захист навчальних проектів по темі «Електричні явища»


>2020


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 30.07.2020 20:48  Каранда Галина => © 

Ну, я ж псих-одиночка в мережі... але одногрупникам посилання скинула. Біда, що з двох груп фізиків менше десятка по спеціальності працюють. Чи то на щастя...

 30.07.2020 20:17  © ... => Каранда Галина 

Це робота колективна, тому в даному випадку автор - проєкт "Проба Пера". Користуйтесь. І не забувайте поширювати уроки в мережі Інтернет. 

 28.07.2020 22:42  Каранда Галина => © 

Велика праця... я так розумію, що поступово ссилками заповниться кожний урок. І буде таке для всіх класів... Схиляюся. Чесно.
Шкода, що все це анонімно й безоплатно. Робота дійсно кропітка.