17.08.2020 09:28
for all
1662 views
    
rating 5 | 6 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу 2020-2021 н. р.

Для очного, очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн

Календарно-тематичний план на 2020-2021 н. р. (1, 2 семестр) до підручника фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна) за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл, рівень стандарту, кількість годин – 105 (3 години на тиждень). Календарний план включає 5 тематичних оцінок, 5 контрольних та 9 експериментальних робіт. Підходить як для очного, так і для очно-дистанційного та дистанційного навчання онлайн.

(105 годин, 3 години в тиждень, 6 годин – резерв)

Проскрольте таблицю вліво →

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Посилання на дистанційний урок

І-ІІ семестр

Повторення

1

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 10. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

2

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 10. Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина ІІ. Основи термодинаміки»

3

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 10. Електричне поле»

4

Повторення матеріалу опрацьованого за карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н. р. з теми «Фізика 10. Електричне поле»

Розділ І. Електродинаміка. Частина І. Електричний струм

5

Електричний струм

https://probapera.org/publication/13/54562/elektrychnyj-strum.html

6

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

https://probapera.org/publication/13/54581/poslidovne-paralelne-zjednannya-providnykiv.html

7

Розв’язування задач з теми: Послідовне і паралельне з’єднання провідників

https://probapera.org/publication/13/54584/zadach%D1%96-poslidovne-paralelne-zjednannya.html

8

Експериментальна робота № 1 «Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників»

https://probapera.org/publication/13/54592/lr-zakony-poslidovnoho-paralelnoho-zjednan.html

9

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

https://probapera.org/publication/13/54599/robota-potuzhnist-zakon-dzhoulya-lentsa.html

10

Розв’язування задач з теми: Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

https://probapera.org/publication/13/54602/zadachi-robota-potuzhnist-zakon-dzhoulya-lentsa.html

11

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

https://probapera.org/publication/13/54610/ers-zakon-oma-dlya-povnoho-kola.html

12

Розв’язування задач з теми: Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

https://probapera.org/publication/13/54615/zadachi-elektrorushijna-syla.html

13

Експериментальна робота № 2 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

https://probapera.org/publication/13/54648/lr-vymiryuvannya-ers.html

14

Електричний струм у металах

https://probapera.org/publication/13/54649/elektrychnyj-strum-u-metalah.html

15

Експериментальна робота № 3 «Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу»

16

Електричний струм в електролітах. Електроліз

17

Розв’язування задач

18

Електричний струм у газах

19

Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

20

Електричний струм у напівпровідниках

21

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електродинаміка. Електричний струм»

22

Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Електричний струм»

23

Захист навчальних проектів по темі «Електродинаміка. Електричний струм»

Розділ І. Електродинаміка. Частина ІІ. Електромагнетизм

24

Магнітне поле

25

Сила Ампера

26

Розв’язування задач

27

Сила Лоренца

28

Розв’язування задач

29

Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

30

Розв’язування задач

31

Розв’язування задач

32

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

33

Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

34

Електромагнітне поле

35

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електродинаміка. Електромагнетизм»

36

Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Електромагнетизм»

37

Захист навчальних проектів по темі «Електродинаміка. Електромагнетизм»

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання і хвилі

38

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

39

Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

40

Розв’язування задач

41

Розв’язування задач

42

Змінний струм. Генератори змінного струму

43

Розв’язування задач

44

Активний, ємнісний та індуктивний опір в колі змінного струму

45

Розв’язування задач

46

Експериментальна робота № 4 «Вимірювання індуктивності котушки»

47

Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатори

48

Розв’язування задач

49

Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

50

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

51

Розв’язування задач

52

Узагальнення та систематизація знань по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»

53

Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

54

Захист навчальних проектів по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»

Розділ ІІІ. Оптика

55

Розвиток уявлень про природу світла

56

Відбивання світла. Закони відбивання світла

57

Розв’язування задач

58

Заломлення світла. Закони відбивання світла

59

Повне відбивання світла

60

Розв’язування задач

61

Експериментальна робота № 5 «Дослідження заломлення світла»

62

Лінзи. Побудова зображень у лінзах

63

Розв’язування задач

64

Формула тонкої лінзи

65

Розв’язування задач

66

Експериментальна робота № 6 «Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз»

67

Оптичні системи. Кут зору

68

Дисперсія світла. Спектроскоп

69

Інтерференція світла

70

Дисперсія світла

71

Розв’язування задач на інтерференцію та дифракцію світла

https://probapera.org/publication/13/53460/zadachi-interferentsiya-dyfraktsiya-svitla.html

72

Експериментальна робота № 7 «Вимірювання довжини світлової хвилі»

73

Формула Планка. Світлові кванти

https://probapera.org/publication/13/53461/formula-planka.html

74

Розв’язування задач

75

Фотоефект. Закони фотоефекту

https://probapera.org/publication/13/53503/fotoefekt-zakony.html

76

Розв’язування задач

https://probapera.org/publication/13/53551/zadachi-zakony-fotoefekt.html

77

Шкала електромагнітних хвиль

https://probapera.org/publication/13/53571/shkala-elektromahnitnyh-hvyl.html

78

Узагальнення та систематизація знань по темі «Оптика»

79

Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»

80

Захист навчальних проектів по темі «Оптика»

Розділ ІV. Атомна та ядерна фізика

81

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

https://probapera.org/publication/13/53582/doslid-rezerforda-postulaty-bora.html

82

Розв’язування задач з теми: Постулати Бора

https://probapera.org/publication/13/53638/zadachi-postulaty-bora.html

83

Види спектрів. Основи спектрального аналізу

https://probapera.org/publication/13/53656/vydy-spektriv.html

84

Квантово-оптичні генератори (лазери)

https://probapera.org/publication/13/53679/lazery.html

85

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку

https://probapera.org/publication/13/53730/enerhiya-zvyazku.html

86

Розв’язування задач з теми: Енергія зв’язку

https://probapera.org/publication/13/53732/zadachi-enerhiya-zvyazku.html

87

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

https://probapera.org/publication/13/53754/radioaktyvnist.html

88

Розв’язування задач

89

Експериментальна робота № 8 «Моделювання радіоактивного розпаду»

https://probapera.org/publication/13/53796/lr-modelyuvannya-radioaktyvnoho-rozpadu.html

90

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

https://probapera.org/publication/13/53835/metody-rejestratsiji-vyprominyuvannya.html

91

Експериментальна робота № 9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

https://probapera.org/publication/13/53945/lr-doslidzhennya-trekiv.html

92

Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

https://probapera.org/publication/13/53980/lantsyuhova-reaktsiya-podilu.html

93

Розв’язування задач з теми: Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

https://probapera.org/publication/13/53990/zadachi-yaderni-termoyaderni-reaktsiji.html

94

Елементарні частинки

https://probapera.org/publication/13/54001/elementarni-chastynky.html

95

Узагальнення та систематизація знань по темі «Атомна та ядерна фізика»

96

Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

97

Захист навчальних проектів по темі «Атомна та ядерна фізика»

98

Узагальнююче заняття «Професії майбутнього»

99-105

Резерв

>2020 р.


Скачати в форматі docx


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись