07.01.2021 21:13
для всіх
11901
    
  11 | 11  
 © Поліанна М

Теми рефератів і проєктів з фізики для 9 класу

Теми рефератів і проєктів з фізики для 9 класу

Більшість рефератів для 9 класу з предмету фізики з даних списків можна відкрити через відповідні посилання. Далі лишиться скопіювати, або роздрукувати з сайту, без витрачання часу на скачування.

Списки узяті з підручника «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» за 2017 рік.

Теми проєктів для розділу «Магнітне поле»

1. Магнітні матеріали та їх використання.

2. Магнітний запис інформації.

3. Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

4. Геомагнітне поле Землі.

5. Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

6. Різноманітні електромагнітні пристрої.

7. Генератори електричного струму.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Магнітне поле»

1. Вплив магнітного поля на якість і швидкість проростання насіння.

2. Вплив магнітного поля на життя та здоров’я людини.

3. Сила Лоренца. Вияви сили Лоренца в природі, застосування в техніці.

4. Історія вивчення магнетизму.

5. Магнітні моменти атома та його складників.

6. Антимагнітні речовини та їх застосування.

7. Внесок українських учених у вивчення магнетизму.

8. М. Фарадей і Дж. Максвелл — засновники теорії електромагнітного поля.

9. Магнітні бурі в атмосфері планет-гігантів Сатурна й Урана.

10. Нікола Тесла — людина, яка випередила свій час.

11. Як працюють прискорювачі заряджених частинок.

12. Що таке магнітний сепаратор і для чого він призначений.

13. МГД-генератор: що він генерує і як працює.

14. Що таке петля гістерезису і як вона пов’язана з намагнічуванням і перемагнічуванням.

15. Магнітна рідина: унікальні властивості, приклади застосування.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Магнітне поле»

1. Вивчення властивостей постійних магнітів.

2. Дослідження магнітного поля Землі.

3. Вимірювання магнітної індукції магнітного поля котушки зі струмом; магнітного поля підковоподібного магніту.

4. Виготовлення генератора електричного струму.

5. Дослідження явища електромагнітної індукції.

6. Виготовлення магнітної рідини, дослідження її властивостей.

7. Виготовлення електродвигуна.


Теми проєктів для розділу «Світлові явища»

1. Складання найпростішого оптичного приладу.

2. Оптичні ілюзії.

3. Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різних типів.

4. Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

5. Оптичні явища в природі.

6. Око і зір.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Світлові явища»

1. Майбутнє — за світлодіодами.

2. Диво фотосинтезу.

3. Міражі: як вони утворюються і де їх можна спостерігати.

4. Навіщо пішоходу на одязі світловідбиваючі поверхні. Як такі поверхні використовують автомобілісти.

5. Колір і світло.

6. Чому вночі ми майже не розрізняємо кольори.

7. Оптичне мистецтво «Оп-арт» як синтез науки і мистецтва.

8. Дефекти зору та методи їх коригування за допомогою оптичних пристроїв.

9. Зорові тренажери. Чому і як можна відновити зір.

10. Оптичні прилади в медицині.

11. Історія фотографії.

12. Ультрафіолетове очищення води.

13. Чому мильні бульбашки є різнокольоровими.

14. Прилади нічного бачення.

15. Підзорна труба: історія створення, будова, принцип дії.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Світлові явища»

1. Вивчення законів поширення світла за допомогою лазерної указки.

2. Вивчення законів заломлення світла та пов’язаних із ними оптичних ефектів. Оптичні фокуси.

3. Дослідження спектрального складу світла за допомогою призми (відтворення дослідів І. Ньютона).

4. Дослідження заломлюючих властивостей збиральної та розсіювальної лінз.

5. Виготовлення оптичних пристроїв (камера-обскура, калейдоскоп).


Теми проєктів для розділу «Механічні та електромагнітні хвилі»

1. Звуки в житті людини.

2. Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

3. Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

4. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

5. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

6. Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

7. Музичні інструменти як джерела різних звукових хвиль.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Механічні та електромагнітні хвилі»

1. Механізм утворення хвиль на поверхні води.

2. Дивовижне відлуння.

3. Що таке акустичні резонатори та де їх застосовують.

4. Ефект Допплера та його використання для контролю швидкості руху транспортних засобів.

5. Чоловічі, жіночі, дитячі голоси: як і чому вони відрізняються.

6. Засоби захисту від шумів у мегаполісах.

7. Ультразвукова кавітація.

8. Застосування ультразвуку в техніці.

9. Утворення інфразвуку в океані.

10. Візуалізація звукових коливань.

11. Радіохвилі в нашому житті.

12. Історія винайдення радіо.

13. Електромагнітний смог.

14. Використання радіолокації в астрономії.

15. Ефект Допплера в астрономії, або Як доведено, що галактики розлітаються.

16. Дія ультрафіолетового випромінювання на організм людини.

17. В. Рентґен чи І. Пулюй: хто першим відкрив Х-промені?

18. Історія вивчення світлових явищ.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Механічні та електромагнітні хвилі»

1. Виготовлення різноманітних джерел звуку та вивчення їхніх акустичних характеристик.

2. З’ясування залежності висоти звуку від частоти коливань джерела звукових хвиль.

3. Вивчення процесів відбиття, заломлення та накладання механічних хвиль на поверхні води.


Теми проєктів для розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

1. Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

2. Складання радіаційної карти регіону.

3. Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

4. Екологічні проблеми атомної енергетики.

5. Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

6. Майбутнє Сонця та інших зір.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

1. Великий адронний колайдер — шлях до вивчення будови Всесвіту.

2. Історія атома: від Демокріта до Резерфорда.

3. Цеглинки матерії, або Що таке кварки.

4. Науковий подвиг П’єра і Марії Кюрі (історія відкриття радію).

5. Як Резерфорд установив природу α-частинок.

6. Історія створення ядерного реактора.

7. Перші атомні електростанції.

8. Організація безпеки атомних реакторів.

9. Чорнобиль і Фукусіма — дві величезні ядерні катастрофи: що в них спільного, в чому різниця.

10. Термоядерний реактор — реактор майбутнього.

11. Драма ідей: історія атомної бомби.

12. Історія отримання штучних радіоактивних ізотопів.

13. Де і як застосовують штучні радіоактивні ізотопи.

14. Ядерно-фізичні методи вивчення віку археологічних знахідок.

15. Що таке радонові ванни.

16. Природна радіоактивність — безпечна чи небезпечна.

17. Хронологія атомної ери.

18. Атомні електростанції України.

19. Атомна енергетика світу.


Теми проєктів для розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження»

1. Закони збереження у природі, техниці, побуті.

2. Фізика в житті сучасної людини.

3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

4. Україна — космічна держава.

5. Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження»

1. Роль законів Ньютона в розвитку фізики.

2. Сила тяжіння на планетах Сонячної системи та їхніх супутниках.

3. Чи існує відцентрова сила.

4. Як рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту, якщо опором повітря знехтувати не можна.

5. Реактивний рух у природі.

6. Історія космонавтики.

7. Перший український космонавт.

8. Життєвий шлях і наукова діяльність С. П. Корольова.

9. Міжнародний космічний проект «Ґалілео».

10. Закони збереження у Всесвіті.

11. Енергія фізичного вакууму.

12. Чому масу називають мірою енергії.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження»

1. Експериментальна перевірка другого закону Ньютона.

2. Експериментальна перевірка третього закону Ньютона.

3. Вивчення умови рівномірного прямолінійного руху тіла під дією декількох сил.

4. Дослідження додавання сил.

5. Вивчення дальності польоту тіла.

6. Створення і спостереження реактивного руху.

7. Дослідження пружного та непружного ударів.

8. Виготовлення приладів, дія яких ґрунтується на законі збереження енергії.


Запрошуємо школярів підписатися на канал youtube "Готові Домашні Завдання (ГДЗ): Фізика":

Перейти до ГДЗ на YouTube


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!